header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

De zomer ligt weer achter ons. Nu verwacht u misschien van mij een verhaal over de record temperaturen, en de zichtbare klimaatverandering. Maar nee, ik wil het graag over iets positief hebben. Over de stappen vooruit die we nu toch schoorvoetend lijken te gaan doen. Het kabinet heeft na het gebruikelijke talmen en uitstellen op 28 juni een kabinetsvoorstel over het klimaatakkoord gebaard.

In oktober zal het officieel worden ondertekend, als het parlement het heeft behandeld. Opvallend is de steun uit het bedrijfsleven. Techniek Nederland (vertegenwoordiger van 6300 bedrijven) heeft afgelopen week getekend. In juli deden een groot aantal partijen uit de financiële sector dat ook al. Ook de bouwsector heeft positief gereageerd. Ik sluit niet uit dat sommige bedrijven politiek correcte mooie woorden spreken en gratuite handtekeningen zetten. Shell, onze nationale viespeuk, blijkt bijvoorbeeld ondanks alle mooie woorden nog steeds zijn meeste geld in het zoeken naar nieuwe fossiele voorraden te besteden. Dom! Maar voor de meeste bedrijven lijkt de energietransitie definitief en onvermijdelijk.

Maart 2020 - wat gaan de energieregio's doen?

The proof of the pudding is in the eating! Het Kabinet heeft in het Klimaatakkoord mooie vergezichten beschreven, maar de gemeenten moeten nu ná het klimaatakkoord de echt vervelende keuzes gaan maken. Want waar komen die windturbines en zonneparken die we nodig hebben? De weerstand zit niet tegen dat verre klimaatakkoord, maar tegen de nabije bouwvergunning. In maart 2020, 6 maanden na het ondertekenen van het klimaatakkoord moeten de 30 Energieregio’s op tafel gaan leggen hoe en waar ze de opwek van duurzame energie gaan regelen. Wegkijken en uitstellen kan dan niet meer. Het achterste van de politieke tong moet in elke gemeente nu toch een keer gezien gaan worden, al zal dat heel wat gepruttel en geproest gaan kosten. Schrijf in uw agenda: in maart zal duidelijk worden wat het “bod” van de 30 Energieregio’s is. En ook wat de gemeente Deventer aan ambitie aanlevert. Wij hebben onze gemeente in elk geval al aangeboden om het voortouw te nemen bij het realiseren van meer wind- en zonne-energie. Deventer heeft een coalitieakkoord met het woord “lef” prominent in de titel. Nu de daad bij dat woord.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.