header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

In september heeft de gemeente de tweede versie van een “Energieplan” gepresenteerd (zie hier). De eerste versie van dit voorjaar kreeg forse kritiek omdat er niets concreets in stond, en geen enkele ambitie toonde. De tweede poging van de gemeente is een stuk ambitieuzer, al gaat het vooralsnog om veel mooie woorden. Het energieplan 2.0 was geagendeerd in de gemeente-raadstafel op 4 december. Er waren maar liefst acht insprekers.

Veel insprekers gaven, net als wij, aan dat het jammer is dat het een louter intern product is en dat de gemeente het veel beter samen met de betrokken organisaties had kunnen schrijven. Omdat er maar een uur tijd was kwam men niet verder dan luisteren naar de acht insprekers. In januari gaat de gemeenteraad verder.

Papieren dapperheid

Het energieplan 2.0 hinkt op twee gedachten. Men houdt vast aan het principe van “Energieneutraal Deventer in 2030”, maar dat is niet meer dan een voornemen. Wel wordt als voorkeur aangegeven dat Deventer dan drie windmolens bij moet bouwen, en 800 ha (!) zonnepark moet aanleggen. Daarmee gaat Deventer op papier veel harder dan het Rijk, dat pas in 2050 energieneutraal wil zijn, en daarbij nog heel veel energie uit windturbines op zee meerekent. Het lijkt dus dat Deventer heel dapper is, maar dat is voorlopig alleen een vrijblijvend idee, en besluiten worden er niet over genomen. Papieren dapperheid dus.

Doel 2022

Het enige dat het Energieplan 2.0 concreet voorstelt is een doel voor 2022 “uitgangspunten vaststellen voor drie windmolens er bij”. Dus geen concreet onomkeerbaar besluit, maar een verkenning. En daarnaast een verkenning voor zon binnen de bebouwde kom, op parkeerplekken, sportaccommodaties en groenstroken.

Inbreng Deventer Energie Coöperatie

Deventer Energie heeft ook ingesproken en aangedrongen op concrete actie. Wij willen concrete besluiten en tastbare resultaten, in plaats van verder debatteren en nota’s schrijven. De inbreng van ons vindt u hier. Wij blijven de gemeente kritisch aansporen.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.