header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Heb jij kennis van energiegebruik en de mogelijkheden tot energiebesparing in de gebouwde omgeving? Heb je ervaring met projectmanagement en beschik je over leidinggevende en verbindende capaciteiten? Ben je daarnaast in de periode van 1 augustus 2020 tot circa 1 mei 2021 gemiddeld vijf uur per week beschikbaar? Dan ben jij wellicht de kandidaat die wij zoeken!

Het project

De Deventer Energie Coöperatie heeft van de gemeente Deventer de opdracht gekregen om twintig nieuwe energiecoaches op te leiden en in te zetten in de periode van medio 2020 tot ca. 1 april 2021. De werkzaamheden van deze coaches maken deel uit van een project dat de Gemeente Deventer (zie www.deventerstroomt.nl) aan de Deventer Energie Coöperatie heeft uitbesteed. Het doel van dit project is om bewoners uit de gemeente Deventer te motiveren en stimuleren om een echte stap te maken richting energiebesparing of verduurzaming van hun woning.
Onze energiecoaches komen daarom, op aanvraag, bij bewoners in de gemeente Deventer aan huis en beantwoorden energie gerelateerde vragen, geven tips over eenvoudige energiebesparingsmogelijkheden, leggen de energienota uit en verwijzen eventueel voor meer informatie door naar een energie adviseur, een isolatiebedrijf of een installateur. 

Wat doet de Projectcoördinator

Als Projectcoördinator ben je verantwoordelijk voor de aansturing, coördinatie en administratie van het project. Wat houdt dit concreet in:

 1. Begeleiding energiecoaches
  De energiecoaches zijn nieuw en hebben aansturing en begeleiding nodig bij het uitvoeren van hun werk. De Projectcoördinator stuurt de energiecoaches aan op basis van verzoeken van burgers voor het uitvoeren van een energiescan en begeleidt hen bij het uitvoeren van hun taak.
 2. Organiseren groepsbijeenkomsten 
  De Projectcoördinator organiseert (maximaal) 3 maal een groepsbijeenkomst om ervaringen tussen de energiecoaches uit te wisselen en van elkaar te leren. 
 3. Algemene coördinatie
  De Projectcoördinator stemt de werkzaamheden van de energiecoaches, zowel inhoudelijk als planmatig af met de overige vrijwillige energiecoaches van de Deventer Energie Coöperatie en is ervoor verantwoordelijk de werkzaamheden van beide groepen zoveel mogelijk te integreren. Waar nodig overlegt de Projectcoördinator (gevraagd en ongevraagd) met het bureau van de Deventer Energie Coöperatie voor de administratieve afhandeling van het project en overige werkzaamheden die uit het project voortkomen. 
 4. Werving klanten
  De werkzaamheden van de Energiecoaches maken deel uit van een groter project van de gemeente Deventer. De werving van klanten wordt gecoördineerd door de gemeente Deventer. De Projectcoördinator komt actief met voorstellen om klanten (woningeigenaren en huurders) te werven voor het uitvoeren van een (gratis) energiescan.
 5. Rapportage
  De Projectcoördinator rapporteert regelmatig over de voortgang van het project aan het bestuur. Bij afsluiting van het project, ca. 1 april 2021, stelt de Projectcoördinator een eindrapportage op. Deze rapportage moet een goed overzicht geven van de behaalde resultaten en voldoen aan de rapportage-eisen die door de opdrachtgever worden gesteld. De rapportage wordt verstrekt aan het bestuur van de Deventer Energie Coöperatie en met hen besproken en toegelicht.

Competenties

 1. Een HBO+ denk- en werkniveau
 2. (Algemene) kennis van het energiegebruik en de mogelijkheden tot energiebesparing in de gebouwde omgeving (met de nadruk op woningen)
 3. Ervaring met projectmanagement; bewaking van de voortgang en de kosten
 4. Leidinggevende capaciteiten om een team van circa 20 vrijwilligers te motiveren en aan te sturen
 5. Verbindende eigenschappen om de werkzaamheden af te stemmen en zoveel mogelijk te integreren met de taken van andere vrijwilligers (energiecoaches)
 6. In staat aan de opdrachtgever in woord en schrift te rapporteren over de voortgang van het project en de behaalde resultaten

Omvang en duur van de werkzaamheden

De werkzaamheden van de Projectcoördinator vinden plaats gedurende het hele traject van het project vanaf medio 2020 tot en met de afsluiting van het project (verwachting tweede kwartaal 2021). Onderstaande tabel geeft een indicatief overzicht van de werkzaamheden van de Projectcoördinator: 

uren projectcoordinatorJe rapporteert maandelijks over de door jou uitgevoerde werkzaamheden. Onze vergoeding is gebaseerd op een vooraf overeengekomen uurtarief met een maximum van 175 uur voor het gehele project. Na afloop van elke maand worden de uitgevoerde werkzaamheden op factuurbasis uitbetaald.

Offerte

Je wordt uitgenodigd een offerte uit te brengen voor het uitvoeren van de bovenomschreven werkzaamheden. In deze offerte omschrijf je jouw ervaring met vergelijkbare werkzaamheden – waar mogelijk voorzien van referenties -, waaruit blijkt dat je in staat bent de gevraagde werkzaamheden uit te voeren. Alle werkzaamheden worden door jouzelf uitgevoerd en kunnen niet worden uitbesteed of overgedragen aan derden.
Je geeft aan dat je in de aangegeven periode beschikbaar bent om de werkzaamheden uit te voeren. Mede ten gevolge van beperkingen door de Corona-crisis kan het dat werkzaamheden in de tijd moeten worden verschoven of aangepast moeten worden uitgevoerd. Je geeft aan of hierin voor jou belemmeringen bestaan.

Je hanteert in jouw offerte een uurtarief exclusief BTW en geeft aan of je BTW plichtig bent.

De offerte dient uiterlijk op 6 juli 2020 om 13.00 uur digitaal ingeleverd te zijn bij Guido Bakema, bestuurslid van de Deventer Energie Coöperatie via het email adres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gesprekken met gegadigden staan gepland in de avond op woensdag 15 juli. Je wordt verzocht aan te geven of je dan beschikbaar bent. Het bestuur van de Deventer Energie Coöperatie streeft ernaar om uiterlijk 1 augustus opdracht te verstrekken aan de aanbieder die – naar het oordeel van het bestuur – de beste aanbieding heeft gedaan op basis van een combinatie van prijs en kwaliteit van de aanbieder.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.