header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

De postcoderoosregeling is in 2014 ingevoerd. De regeling is bedoeld voor leden van energie coöperaties die niet (voldoende) zonnepanelen kunnen plaatsen op hun eigen woonadres. Door te investeren in duurzame energie opwek elders kan men met deze regeling toch profiteren van teruggave van de energiebelasting. In een brief dit voorjaar gaf Wiebes aan dat deze regeling nog steeds als complex wordt ervaren.

Met name bij de energieleveranciers en de belastingdienst. Of zou het, door het succes van de regeling, toch een louter financiële afweging zijn?!

Nieuwe regeling

Hoe dan ook, vanaf 2021 komt er een nieuwe regeling ter vervanging van de huidige postcoderoosregeling. Het geldt voor zon, wind en waterkrachtenergie. Het principe van deze nieuwe regeling is gebaseerd op de SDE+ regeling. Er wordt een subsidie per geproduceerde kWh uitbetaald. Leden van energie coöperaties kunnen dus nog steeds investeren in elektriciteitsopwekking elders en krijgen daar met de nieuwe regeling gedurende een periode van 15 jaar een vaste vergoeding voor. Deze vergoeding loopt via de energie coöperatie, die het op zijn beurt weer uitbetaalt aan de deelnemers.

De met zo’n project geproduceerde duurzame elektriciteit staat vanaf 2021 zodoende niet meer in verband met het eigen elektriciteitsverbruik van de deelnemer. Voor deelnemers wordt het puur een investering in duurzame elektriciteitsopwekking waar een rendement tegenover staat.

Projecten tussen de 15 en 300 kWp (45 - 900 panelen) of tussen 500 en 1000 kWp (wind) komen in aanmerking voor de regeling. Over de hoogte van het subsidiebedrag heeft het PBL een advies uitgebracht. Voor zon is het subsidievoorstel € 0,106 per kWh en voor wind zal het bedrag afhangen van de hoogte van de molen (zie verslag PBL). Een definitief besluit moet nog worden genomen, maar een dergelijk advies wordt meestal overgenomen door het kabinet.

Protest energiecoöperaties

Recent is er door energiecoöperaties een brief naar de Minister gestuurd om te protesteren tegen deze nieuwe regeling. Zij stellen voor de regeling 2 jaar uit te stellen en in de tussentijd een beter voorstel te ontwikkelen. In vergelijking met de postcoderoosregeling is de nieuwe regeling een aanmerkelijke verslechtering. Het realiseren van nieuwe projecten wordt hiermee (nog) lastiger haalbaar.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op pbl.nl/publicaties/postcoderoossubsidieregeling

Knillis van der Burg

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.