header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Op 10 december a.s. vindt de najaars Algemene Ledenvergadering plaats (ALV). Het bestuur nodigt je van harte uit om deze ALV bij te wonen, die vanwege de coronamaatregelen volledig online gehouden wordt. Hiermee volgen wij het dringend advies om contacten en samenzijn zo veel mogelijk te beperken om verdere besmettingen te voorkomen.

Online vergadering

We zijn ons ervan bewust dat een 'fysieke' vergadering altijd beter is dan online maar de huidige situatie laat ons momenteel geen andere keus. Uitstel is ook geen optie: op de agenda staat de begroting voor het komend jaar en daarnaast wil het bestuur je ook informeren over allerlei ontwikkelingen en projecten die zich rondom de energietransitie nu en in het komend jaar aandienen. Het coronavirus houdt ons allen in de greep maar ondertussen gaat alles wat te maken heeft met energie en energietransitie ook door.

Lezing over Waterstof

image.pngHet thema die avond is 'waterstof' en Paul Bombeld, deskundige op dit terrein, zal een lezing verzorgen. Paul is hoofdredacteur van Waterstof Magazine, het grootste nieuwsmedium over waterstof in Nederland en Vlaanderen. In de lezing die hij geeft gaat hij in op de toepassing van waterstof binnen de mobiliteit en de bebouwde omgeving. Ook neemt hij je mee in toekomstige ontwikkelingen in Nederland en ver daarbuiten. Waterstof Magazine schrijft dagelijks over nieuwe waterstofontwikkelingen wereldwijd en bereikt wekelijks meer dan 20-duizend waterstofprofessionals op vijf continenten.

Meer informatie volgt

Je wordt tijdig geïnformeerd hoe je kunt deelnemen aan deze online ALV die in overeenstemming met de Tijdelijke wet COVID-19, waarin onder andere de online ALV van een coöperatie is geregeld, plaats vindt. De agenda met bijlagen wordt dan ook toegezonden.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.