header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

In Deventer staan nu 2 windturbines langs de A1, waarvan onze coöperatie mede-eigenaar is. Jaarlijks produceren deze windturbines gezamenlijk 8,5 GWh (gigawattuur = 8,5 miljoen kWh) aan elektriciteit. Maar het lijkt erop dat het daar niet bij blijft.

Grootschalige opwek

Grootschalige opwek van duurzame elektriciteit is één van de maatregelen uit het Energieplan Deventer (pdf, 1,3 MB) dat op 1 juli 2020 door de gemeenteraad is vastgesteld. Daarbij wordt gekeken naar een mix van zonne- en windenergie. Die mix is nodig omdat de hoeveelheid opgewekte energie door zon en wind per dag en per seizoen verschilt.

Verkenning

Ook in het ‘bod’ voor de Concept-RES (Regionale Energie Strategie) staat Deventer voor 32 GWh aan windenergie aan de lat. De gemeente heeft – in aanvulling op een eerdere studie uit 2018 - een windverkenning (pdf, 2 MB) uitgevoerd, met als doel de passende gebieden voor windenergie in Deventer in beeld te brengen. Voor deze windverkenning heeft adviesbureau Pondera onderzocht waar binnen Deventer windmolens in theorie mogelijk zijn op grond van de geldende wet- en regelgeving. Daarbij is onder andere ook gekeken naar de afstand tot woningen en de normen voor geluidhinder. Uit dit onderzoek (pdf, 7 MB) blijkt dat er 15 mogelijke ontwikkelgebieden zijn waar geen (onoverkomelijke) technische en juridische belemmeringen zijn. Dit zegt nog niets over de (on)wenselijkheid van windmolens in deze gebieden.

Daarna zijn deze 15 gebieden ruimtelijk beoordeeld. Daarbij is onder meer gekeken naar effecten van windmolens op landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische waarden. Negen gebieden zijn daardoor als ongewenst voor windontwikkeling afgevallen. De 6 overige gebieden zijn bestempeld als zoekgebieden.

Als laatste stap zijn deze 6 zoekgebieden beoordeeld op hun bijdrage aan de opgave voor duurzame, grootschalige opwek. Maar ook wat mogelijkheden zijn voor het versterken van de landschappelijke, ecologische en recreatieve waarden in een gebied of voor extra waterberging. Ook is gekeken naar kansen voor de koppeling tussen de productie van windstroom en grote stroomvragers in de omgeving. Uiteindelijk zijn 2 focusgebieden geselecteerd voor windontwikkeling. In bijgaande kaart zijn dit de groene ovale cirkels langs de A1 (genummerd 3 en 13).

Twee focusgebieden voor windontwikkeling

In de focusgebieden geeft de gemeente voorrang aan de ontwikkeling van windprojecten. De twee focusgebieden zijn een gebied bij de afslag Deventer-Oost van de A1 en een gebied iets oostelijker, net buiten de bebouwde kom van Deventer, aan de noordzijde van de A1. In deze twee gebieden is ruimte voor maximaal 9 windmolens. Bovenstaand gedeelte is ontleend aan https://deventerstroomt.nl/windenergie.

Lokaal draagvlak

Om inwoners meer te betrekken bij de gevolgen van de energietransitie is zowel In het Klimaatakkoord als ook in de Concept-RES genoteerd dat voor grootschalige wind- en zonne-energieprojecten wordt gestreefd naar (minstand) 50% lokaal eigendom. Vorig jaar heeft de Deventer Energie Coöperatie – samen met Lochem Energie – zich al bij de gemeente gemeld als lokale ‘initiatiefnemer’ voor de ontwikkeling en realisatie van meer windenergie langs de A1. Wij hebben hiermee geanticipeerd op deze ontwikkelingen.

Serieuze stappen in 2021

Inmiddels zijn wij actief met de gemeente en andere partijen in overleg om gezamenlijk de mogelijkheden van deze focusgebieden voor winenergie verder uit te werken. Wij verwachten dat er in 2021 serieuze stappen zullen worden gezet. Wij willen binnen onze coöperatie een aparte projectgroep instellen, die zich op deze activiteiten gaat richten.

Deelnemen in projectgroep

Hierbij roepen wij belangstellenden op zich te melden om deel te nemen aan deze Projectgroep ‘Wind langs de A1’. Wij zijn op zoek naar leden met kennis van projectmanagement, financiering, juridische zaken en contracten, vergunningprocedures, techniek en communicatie om als vrijwilliger bij te dragen aan deze ontwikkeling.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Guido Bakema, bestuurslid van de Deventer Energie Coöperatie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.