header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Vorige week werden we verrast door de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. De rechter beval Shell om zijn CO2 uitstoot in 2030 met 45% omlaag te brengen ten opzichte van 2019. Ik heb geen medelijden met Shell, dat decennialang geprobeerd heeft om het klimaatprobleem te ontkennen en nog steeds nauwelijks iets doet aan de energietransitie.

Nalatige wetgever

Maar er zit ook een andere kant aan de medaille. Er is nog steeds geen wetgeving die grote bedrijven dwingt om uitstoot te reduceren. Onze Nederlandse klimaatwet is vrijblijvend en dwingt noch overheid noch bedrijven om ons milieu te beschermen. De rechter kon dus ook niet aan de wet toetsen of Shell voldeed aan zijn verplichtingen. Als jurist vind ik dat tragisch, dat de wetgever zélf de grootste nalatige is. De Staat der Nederlanden is nog meer nalatig dan Shell, kun je zeggen.

Omdat de politiek nalaat om goede wetten over het milieu te maken zocht de rechter een geitenpaadje om Shell toch te veroordelen met deze redenatie: ook een bedrijf moet zich houden aan de mensenrechten, en omdat klimaatverandering het recht op leven en op een ongestoord gezinsleven bedreigt moet Shell minder uitstoten. Ik ben blij met de uitspraak, maar ik vind het tragisch dat de rechter deze -toch wat dubieuze- omweg moest nemen omdat de wetgever geen duidelijke wettelijke grenzen heeft gesteld.
Laten we net als bij het Urgenda vonnis blij zijn dat de rechters in dit land zich meer bewust lijken te zijn van de gevaren van klimaatverandering dan onze politici. Ik ben blij dat Shell, dat tot nu toe weinig tot inkeer gekomen leek te zijn gekomen over zijn fossiele zonden, nu een flinke oorvijg gekregen heeft. Maar dit is óók een stevige muilpeer voor de wetgever.

Gevolgen uitspraak

Het zou me trouwens niet verbazen als in de nasleep van dit vonnis ook een gemeente een rechtszaak aan de broek krijgt als die overduidelijk nalaat om een adequaat milieubeleid te voeren. Veel gemeenten doen onze regering na: praten, beloften, maar te weinig concrete actie. Het is kristalhelder dat we de doelen voor 2030 zo niet gaan halen. Zie ook het stuk over RES West Overijssel in deze nieuwsbrief. Ik zie het al voor me: gemeente zus of zo veroordeeld door de rechter om in 2030 zoveel procent minder CO2 uit te stoten!

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.