header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

In het kader van het Klimaatakkoord zijn er 30 regio’s in Nederland gevormd. In 2020 hebben deze allemaal hun ‘Concept RES (Regionale Energie Strategie)’ uitgebracht. Deventer is daarbij onderdeel van de regio West Overijssel. Als vervolg op dit concept is er hard gewerkt aan de verdere uitwerking in de RES 1.0 die voor deze zomer door alle gemeenteraden moet worden geaccordeerd.

De coöperaties in West Overijssel hebben ook via een werkgroep, waarin de Deventer Energie Coöperatie actief heeft deelgenomen, hun input geleverd voor de RES 1.0.

Richtinggevend voor verdere ontwikkeling energiestrategie

In maart 2021 is een Hoofdlijnenakkoord gepubliceerd. Inmiddels is ook de RES 1.0 beschikbaar en door de gemeenteraden, Provinciale Staten en algemeen besturen van de waterschappen vastgesteld. Hiermee geven de bestuurlijke partners in de RES aan wat zij gaan bijdragen aan de energietransitie. En hoe ze in regionaal verband met inwoners en maatschappelijke organisaties willen samenwerken aan de realisatie van de doelstellingen. De RES 1.0 heeft het karakter van een beleidsdocument dat, al dan niet in samenhang met eerdere vastgestelde beleidsdocumenten, richtinggevend is voor de verdere ontwikkeling van de energiestrategie

Het concept, het hoofdlijnenakkoord en de RES 1.0 zijn te vinden op de website van de RES West-Overijssel

De belangrijkste doelstellingen uit de RES 1.0 zijn

1.  Het bod van de RES West-Overijssel voor duurzame opwek van elektriciteit in 2030 bedraagt 1,826TWh waarbij we streven naar een verhouding van 60% opwek door windenergie en 40%    door zon. Ten opzichte van het concept betekent dit een verschuiving naar meer windenergie en minder zonne-energie.

2.  Zoekgebieden en/of uitsluitingsgebieden zijn vastgelegd of worden uiterlijk bestuurlijk vastgelegd bij de RES 2.0. Helaas is het in alle gemeenten niet gelukt al voor de RES 1.0 zoekgebieden vast te leggen (zoals afgesproken in de concept RES). Naar onze visie een gemiste kans om de noodzakelijke haast te maken met de energietransitie. Zo gaan we de doelen voor 2030 niet halen.

3.  Het doel is om minimaal 50% lokaal eigendom in de opwek door wind en grootschalig zon-op-veld te realiseren. De coöperaties zijn blij met deze heldere uitspraak en hebben gedurende het proces een ‘menukaart’ voor de gemeenten ontwikkeld om dit in beleid vast te gaan leggen.

Voor Deventer is het bod uit de concept RES overeind gebleven. In 2030 wil Deventer 212 GWh duurzaam te hebben opgewekt. Ten opzichte van de concept RES laat Deventer een verschuiving naar meer windenergie zien: 

Ontwerp zonder titel 12

Doelstelling Windenergie

In Deventer wordt in de RES 1.0 30% van de doelstelling met windenergie ingevuld. Hiermee haalt Deventer met windenergie nog bij lange na niet het streven (60% wind) uit de eerste doelstelling. Zeker in het licht van de discussies die nu ontstaan zijn over de Windverkenning heeft Deventer nog een lange weg te gaan om een consistente route te vinden in de Energietransitie.

Lees ook dit artikel over windenergie in West Overijssel (de Stentor 2 juni 2021)

 

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.