header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

In Deventer is volop beroering ontstaan over het collegebesluit, eerder dit jaar, om 2 locaties aan te wijzen als voorkeurslocaties voor winenergie. Op 2 en 9 staat inspraak op de Windverkenning Deventer op de agenda van de gemeenteraad. Inmiddels hebben meer dan 100 burgers en organisaties aangegeven hiervan gebruik te willen maken.

Daarom zijn ook 3 en 10 juni aan de inspraakavonden toegevoegd. Daarnaast wordt er op 7 juni een ‘expertsessie’ georganiseerd, waarop experts vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp windenergie nader toelichten.

Samenwerkingsverband

Al enkele jaren geleden heeft de Deventer Energie Coöperatie samen met Lochem Energie zich bij de gemeente gemeld als initiatiefnemer om de mogelijkheden van windenergie langs de A1 verder te verkennen. Inmiddels is er ook samenwerking gezocht met commerciële projectontwikkelaars die al in het gebied actief zijn. 

Het samenwerkingsverband bestaat nu uit drie lokale energie coöperaties (Deventer Energiecoöperatie, LochemEnergie en Noaber-Energie) en twee professionele ontwikkelaars in duurzame energie (Pure Energie en Prowind). Met dit samenwerkingsverband worden de lokale kennis en netwerken van de energiecoöperaties en de ervaring van de ontwikkelaars in het realiseren van windenergieprojecten gebundeld. Op deze wijze dekken we samen zowel de sociale als de technische en financiële onderdelen van het windinitiatief af.

Hierbij gaan we uit van een gelijkwaardige inbreng tussen de coöperaties en de ontwikkelaars, waarmee we ook kunnen voldoen aan de gemeentelijke wens van 50% lokaal eigendom. Door vanaf het begin betrokken te zijn, kunnen we als coöperaties maximaal de belangen van onze leden en de inwoners van Deventer meenemen in het proces; een proces dat wat ons betreft nog helemaal moet starten.

Samen hebben wij eind april een brief aan de raadsfracties gestuurd, waarin wij ons als samenwerkingsverband hebben gepresenteerd en onze interesse in het gebied hebben verwoord.

Omgevingsadviesraad met Bewonersplatform

Het samenwerkingsverband is van mening dat om de mogelijkheden te verkennen een omgevingsproces moet worden gestart, waarbij op voorhand nog geen keuzes zijn gemaakt. Daarom wil het samenwerkingsverband in het omgevingsproces graag werken met een Omgevingsadviesraad met daarin een Bewonersplatform. Een bewonersplatform biedt de mogelijkheid om alle keuzes in het proces voor te leggen aan een vertegenwoordiging van de bewoners.

Wanneer locaties dicht bij elkaar liggen, ligt het zowel in ruimtelijke als praktische zin voor de hand om hier één proces van te maken.

Naast de omgeving zien we ook in de gemeente Deventer een belangrijke partner met wie we in het omgevingsproces graag samen optrekken. Ook staan we als samenwerkingsverband open voor samenwerking met andere organisaties, bijvoorbeeld waar het gaat om de bredere gebiedsontwikkeling.

Maar eerst zal de gemeente nog moeten besluiten hoe zij verder wil gaan met de uitkomsten van de windverkenning.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.