header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Graag stel ik me hier even voor. Ik ben Rene Korenromp en sinds vorig jaar actief voor de Energie Coöperatie als energiecoach. Ik ben al ongeveer 20 jaar woonachtig in de Vijfhoek en daarvoor heb ik op de Platvoet gewoond. Als voormalig Groningers was het voor ons wennen in de Hanzestad, maar inmiddels voelen we ons helemaal Deventenaren. En voor mij hoort daar ook bij dat ik maatschappelijk actief wil zijn in Deventer.

Affiniteit met energie en millieu

Nu ik dit stukje schrijf valt op dat het onderwerp Energie eigenlijk nooit ver weg is geweest in de afgelopen jaren. Zo heb ik tijdens mijn studie Energie- en Milieukunde zitten rekenen aan mini warmtekrachtinstallaties en heb ik bij het ministerie van VROM gewerkt aan het invoeren in de Wet milieubeheer van concrete energiebesparingsmaatregelen voor bedrijven. Om maar twee voorbeelden te noemen.

Ook actief in het bestuur

Toen ik de oproep zag om je aan te melden als energiecoach hoefde ik dus niet lang na te denken. En hetzelfde geldt voor de plek in het bestuur van de Deventer Energie Coöperatie waar ik me bezig zal houden met de organisatie van de activiteiten van de energiecoaches. Dan gaat het om de praktische zaken, maar ook om kennisontwikkeling en natuurlijk een prettige teamgeest bij de ongeveer twintig coaches.

René Korenromp

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.