header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

De zomermaanden en het begin van de herfst waren warm en zonnig. De energieproductie van ons Sallcon zonneproject lag na de zomer ruim (16%) boven de verwachtingen. Met ruim 131.000 kWh aan geproduceerde elektriciteit vanaf het begin van dit jaar is de productie ongeveer 10% hoger dan het langjarige gemiddelde en overtreft de zonopbrengst nu al de productie in de jaren 2018, 2020 en 2021. Door de aanhoudend hoge energieprijzen zijn de opbrengsten uit onze wind en zonneparken tot nu toe zeer gunstig.

Marktprijzen, opbrengsten en de profiel- en onbalansfaktor

Elektriciteit wordt in Nederland verhandeld op dagbasis op de EPEX (European Power Exchange, voorheen APX), waar vraag en aanbod de prijs bepaalt. De gemiddelde marktprijs voor elektriciteit over januari tot en met oktober bedroeg op de EPEX maar liefst 247 euro/MWh. Toch is dit niet de prijs die wij als energie coöperatie krijgen voor onze opgewekte energie. 

Profielfactor

Windenergie en zonne-energie worden namelijk gekenmerkt door in de tijd fluctuerende productie van elektriciteit. Een belangrijk kenmerk van zon- en windenergie is dat elektriciteit soms wordt geproduceerd op momenten dat deze minder oplevert (vanwege een overschot aan geproduceerde elektriciteit) en dat er minder elektriciteit wordt geproduceerd op momenten dat deze juist meer waard is dan de marktprijs (vanwege productieschaarste).De mindere opbrengst van zon- en windenergie ten opzichte van de marktprijs wordt weergegeven met de zogenaamde profielfaktor.

Onbalansfaktor

Daarnaast worden onbalanskosten in rekening gebracht voor afwijkingen tussen enerzijds de productievoorspelling en anderzijds de werkelijk gerealiseerde productie van windturbines en zonnepanelen. Deze afwijkingen zijn vooral het resultaat van weersvoorspellingen (een dag van tevoren) die afwijken van het werkelijke weer (de daadwerkelijke windsnelheid en zoninstraling) op het moment van productie. Deze kosten worden weergegeven door de zogenaamde onbalansfaktor.

Om de werkelijke opbrengst van zon- en windenergie te bepalen moet de marktprijs dus worden vermenigvuldigd met de samengestelde profiel- en onbalansfaktor. In 2021 bedroeg de profiel- en onbalansfaktor voor wind en zon 0,825; de opbrengsten uit de energieverkoop van zon en wind zijn daarmee dus 17,5% lager dan de marktprijs. Op die opbrengsten wordt tenslotte nog een afslag gedaan voor de verwerkingskosten die de energiehandelaar in rekening brengt voor het verhandelen van de elektriciteit.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.