header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Op 13 juli hebben de leden van Deventer Energie tijdens een extra algemene ledenvergadering unaniem ingestemd met het uitwerken van plannen voor windenergie in Deventer. De provincie heeft de gemeenten verplicht om zoekgebieden voor wind aan te wijzen. Die verplichting geldt ook voor Deventer. De gemeente heeft de zone langs de A1 aangewezen als zoekgebied voor windmolens. Dat betekent dat er dus een goede kans is dat er binnenkort meer windmolens langs de A1 komen te staan.

In het klimaatakkoord is afgesproken om te werken aan 50% lokaal mede-eigendom. Dat betekent in de praktijk dat lokale energiecoöperaties meedoen.

Samenwerking

Deventer Energie heeft afgesproken om plannen langs de A1 samen met Lochem Energie te ontwikkelen. De molens staan immers nagenoeg op de gemeentegrens. Twee commerciële ontwikkelaars hebben ons uitgenodigd om ook met hen samen te werken.

Beperkt risico

De ledenvergadering heeft uitgebreid stil kunnen staan bij de kansen en de risico’s. De leden konden unaniem instemmen met het voorstel om vaart te maken met meer windenergie in Deventer. 90% van het bedrag dat nodig is om plannen te maken lenen we bij het Energiefonds Overijssel. Die lening van Energiefonds Overijssel wordt kwijtgescholden mocht het project niet doorgaan, dus het risico voor onze coöperatie is beperkt. Daar staat tegenover dat bij een succesvolle ontwikkeling een stukje van de winst aan het Energiefonds wordt afgedragen, zodat daarmee het revolving fonds weer gevuld wordt.

Uitgebreide toelichting

Guido Bakema heeft tijdens de ledenvergadering een uitgebreide toelichting gegeven. Zijn presentaties zijn hier te vinden

Aanwijzen locaties

De provincie geeft tot het eind van dit jaar de ruimte aan de gemeente om zelf locaties voor windmolens langs de A1 aan te wijzen. Als de gemeente dat nalaat doet de provincie het zelf.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.