header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Met ingang van 8 juni is ons kantoor in het Duurzaamheidscentrum weer 'bemensd' en kunnen we je, met inachtneming van de geldende maatregelen vanuit het RIVM, weer persoonlijk te woord staan en van dienst zijn. Het Duurzaamheidscentrum opent hoogstwaarschijnlijk op 25 mei haar deuren alweer voor geinteresseerden.

Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het akkoord staan meer dan 600 afspraken om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. De opgave is groot en heeft gevolgen voor iedereen. Bovendien houdt de energietransitie niet op bij de gemeentegrens.

Op de ALV vragen we ook de instemming van de leden voor een wisseling in het bestuur. Henk Kasper heeft na vele, vele jaren bestuurslidmaatschap aangegeven het stokje over te willen dragen. We hebben Knillis van der Burg bereid gevonden om kandidaat opvolger te zijn. Met Knillis krijgen we er een jong (30), deskundig en bevlogen bestuurslid bij. Hij zal zich tijdens de ledenvergadering aan u voorstellen.

Op dinsdag 9 juni 2020 vindt de halfjaarlijkse ledenvergadering van Deventer Energie plaats. We moeten daarbij rekening houden met de corona crisis, en met de langzame versoepeling van maatregelen. We verwachten dat een vergadering weer mogelijk is, mits we anderhalve meter afstand in acht nemen. Maar we snappen ook dat niet iedereen het risico van fysieke aanwezigheid wil nemen. Daarom hebben we het volgende besloten:

Deventer Energie Coöperatie heeft opdracht gekregen om 20 nieuwe energiecoaches op te laten leiden en in te zetten vanaf april 2020 tot april 2021, in het kader van de RRE subsidie die de Gemeente Deventer heeft ontvangen (zie www.deventerstroomt.nl).

We zitten midden in de coronacrisis, en waarschijnlijk ook aan het begin van een diepe economische crisis. Is er dan nog geld voor verduurzaming? Komt de groene agenda van Ursula von der Leyen en van Frans Timmermans nog van de grond? Het spreekwoord zegt: “never waste a good crisis”. Dit is hét moment om afscheid te nemen van de oude economie. Waarom geld steken in KLM, als we veel minder moeten gaan vliegen?

De wervingscampagne voor een twintigtal energiecoaches heeft geresulteerd in de aanmelding van bijna veertig geïnteresseerde potentiele coaches. Wij zijn erg blij met dit resultaat en gaan op korte termijn de gesprekken met de belangstellenden voeren. Het is goed om te merken dat het onderwerp aanspreekt en leeft in onze gemeente, misschien dankzij Corona wel meer dan ooit.

Minister Wiebes heeft het definitieve afbouwpad van de salderingsregeling bekendgemaakt. Eigenaren van zonnepanelen mogen vanaf 2023 ieder jaar 9 procent minder salderen en in 2031 niet meer salderen. Het door minister Wiebes gemaakte wetsvoorstel wordt nu voorgelegd aan de Raad van State. Nadat zij hun advies hebben uitgebracht wordt het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer gestuurd ter behandeling. Minister Wiebes verwacht dat dit nog voor het zomerreces zal gebeuren.

April was een hele goede maand met heel veel zonne-uren. De achterstand die in het 1ste kwartaal was opgelopen is in april meer dan goed gemaakt met meer dan 26% boven de verwachting. Daarmee ligt de cumulatieve productie van onze zonnepanelen nu 4% voor op de raming tot en met april. En de zomer moet nog beginnen!

Wil je meer weten over zonne-energie en de verschillende voordelen en nadelen van zonne-energie?  

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.