header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

De halfjaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar plaats op dinsdag 10 december in het wijkcentrum van Vlotenhof in de Zandweerd. Onze nieuwe penningmeester Geert Klein Ovink zal zijn eerste begroting aan u voorleggen. Machiel Karels van Buro Loo zal een verhaal houden over een van de eerste grote klimaatprojecten van Deventer.

Op zaterdagmiddag 8 februari wordt met een spetterend festival voor jong en oud, met als speciale gast Marjan Minnesma, het Duurzaamheidscentrum geopend. De Deventer Energie Coöperatie en Ulebelt hebben samen een 2-jarenplan uitgewerkt voor de invulling van het centrum. De gemeente heeft voor 2 jaar geld beschikbaar gesteld.

We hebben van de gemeente de opdracht -en het geld- gekregen om ook in 2020 met ons energieloket en met onze wooncoaches burgers advies te geven over verduurzaming. Ons energieloket en onze wooncoaches worden steeds meer en steeds beter door de inwoners van Deventer gevonden. Landelijk ziet men de noodzaak en het nut van energieloketten en wooncoaches ook steeds meer in.

De stikstofcrisis heeft vroem-vroem partij VVD van zijn 130 km/uur geloof doen vallen. Dat was de enige manier om de bouw weer aan de gang te helpen. Nu heb ik geen enkel probleem met wat rustiger aan rijden. Maar het is wel een teken aan de wand dat de rechter, na het beruchte Urgenda vonnis, nu weer tweemaal (stiktof en PFAS) de overheid tot de orde roept.

In het Energieakkoord voor duurzame groei is afgesproken dat in 2020 14 procent van de opwek hernieuwbaar moet zijn en in 2023 16 procent. De doelstelling is een uitdagende opgave waarbij de eerste vraag is: “Hoeveel hernieuwbare energie wordt er op dit moment opgewekt in Nederland?” Energieopwek.nl geeft antwoord op de vraag voor de actueel opgewekte hernieuwbare energie.

Oktober was geen goede zonmaand voor onze PV-panelen. De productie bleef in deze maand 23% achter bij de verwachting. Toch werd eind oktober al de verwachte productie voor het hele jaar (126.000 kWh) overschreden.
Qua productie kan 2019 dus al niet meer stuk. We gaan - net als in 2018 - over de verwachte jaarproductie heen.

Oktober was opnieuw een goede windmaand met 12% hogere productie dan verwacht. Eind oktober zit Windpark Kloosterlanden cumulatief 6% boven de verwachting over de eerste 10 maanden. 

Op dinsdag 29 oktober is, tijdens een zeer druk bezocht stadscafé, de nieuwe website deventerstroomt.nl gepresenteerd. Deventer stroomt is een platform waar een groot aantal partners samen informatie en inspiratie bieden aan bewoners, bedrijven en instellingen om aan de slag te kunnen met klimaatregelen. Het wil iedereen in beweging krijgen. Inwoners, ondernemers, instellingen en bedrijven.

Op de begane grond van het stadskantoor, prominent gelegen aan het Grote Kerkhof, opent vanaf zaterdag 8 februari twee jaar lang een Duurzaamheidscentrum. De Deventer Energie Coöperatie en Ulebelt hebben samen een 2-jarenplan uitgewerkt voor de invulling van het centrum. De gemeente heeft voor 2 jaar geld beschikbaar gesteld.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.