header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Als uitvloeisel van het Klimaatakkoord is Nederland ingedeeld in 30 regio’s. De gemeente Deventer heeft zich aangesloten bij de regio West-Overijssel. Elke regio moet eind dit jaar aan de overheid een plan overleggen op het gebied van energiebesparing in de gebouwde omgeving en lokale duurzame energieproductie, de zogenaamde ‘RES’ (Regionale Energie Strategie).

Op uitnodiging van de Deventer Energie Coöperatie ging wethouder Carlo Verhaar, samen met twee ambtenaren, een dagje met twee van onze bestuursleden (Jos en Guido) op pad. Allereerst werd een bezoek gebracht aan de WoonWijzerWinkel in Genemuiden.

Samen sta je sterker. Ook als energie coöperaties. We zoeken elkaar op, zowel in de Stedendriehoek (regio Zutphen/Apeldoorn/Deventer) als in West Overijssel (regio Kampen/Zwolle/Deventer). Op initiatief van Natuur en Milieu Overijssel wordt een samenwerking gesmeed tussen alle energie coöperaties in West Overijssel.

Vorige maand hebben we u bericht dat we samen met de Ulebelt op 1 april aan de gemeente een voorstel hebben gedaan voor het opzetten van een duurzaamheidscentrum in de stadsetalage aan het Grote Kerkhof. De gemeente beloofde dat er in de derde week van april een keuze gemaakt zou worden uit de inzendingen.

Elke maand schrijf ik een voorwoord bij onze nieuwsbrief. En ik merk dat ik daarbij vaak reflecteer op wat er politiek gaande is op het gebied van duurzaamheid. Over de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen van 20 maart heb ik vorige maand ook al geschreven.

Op dinsdag 11 juni is er weer een Algemene Ledenvergadering van de Deventer Energie Coöperatie gepland en wel in de Fermerie, Muggenplein 9 in Deventer. We starten om 19.45 uur, zaal is open vanaf 19.30 uur waar u met een kop koffie en/of thee wordt verwelkomd. 

De Gemeente Deventer is aan de slag met het maken van een Energieplan 2019-2022; welke maatregelen zijn er nodig om Deventer per 2030 energieneutraal te bereiken? In het Klimaatakkoord is opgenomen dat in 2050 alle warmtevoorzieningen in Nederland aardgasvrij zijn. Een onderdeel van dit plan betreft de uitwerking van de warmtevoorziening in woningen, bedrijven en maatschappelijk vastgoed; de wijze waarop dit aardgasvrij gerealiseerd kan worden; per gebouw of collectief met een te ontwikkelen warmtenet.

Deventer Energie Cooperatie is blij met het besluit van minister Wiebes om de salderingsregeling voor zonnepanelen tot 2023 te verlengen. Vanaf dan laat de minister de regeling afbouwen. Tot 1 januari 2023 wordt de regeling ongewijzigd voortgezet. Dat hebben minister Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) en staatssecretaris Snel (Financiën) besloten.

Mede dankzij het prachtige Paasweekend kwam de productie van zonne-energie in april 6% hoger uit dan verwacht. Daarmee werd de kleine achterstand van de voorgaande maanden nagenoeg ingelopen. Op dit moment ligt de productie van zonne-energie voor 2019 nagenoeg op schema.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.