header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Het is en blijft nog even een moeizaam proces om het door ons gevonden dak (Kei 13) ook daadwerkelijk toegezegd te krijgen. Er zit voortgang in, maar er blijven ook voortdurend nog vragen komen van de zijde van de dakeigenaren. Begin maart hopen we definitief groen licht te krijgen, als dat lukt gaan we daarna verder met de voorbereidingen.

Deventer Energie Coöperatie was dit jaar een van de drie genomineerden in de Overijsselse energiepitch. Lokale coöperaties laten hun beste initiatieven zien. En hoewel we stevige concurrentie hadden (Enter met een groot zonnepark, waarvan de winst wordt gebruikt om lokale initiatieven te ondersteunen, Dalfsen met heel veel activiteiten) heeft Deventer Energie de eerste prijs gewonnen.

Op 8 februari is het duurzaamheidscentrum geopend. U hebt als lezers van onze nieuwsbrief de vooraankondiging natuurlijk regelmatig voorbij zien komen. Het aantal bezoekers hebben we uiteraard geteld: bijna 1000(!) mensen zijn die middag aanwezig geweest. De lezing van Marjan Minnesma trok twee volle zalen. Marjan zette een flitsend verhaal neer met als boodschap dat we, als we echt willen, Nederland in 2030 energieneutraal kunnen krijgen.

Op 5 februari sprak de gemeenteraad al voor de derde keer over de Energievisie. En weer was er tijd tekort, en is de zaak aangehouden voor een verdere behandeling in maart. We volgen als Deventer Energie het debat nauwgezet, want dit gaat over de Deventer Energietransitie. Dus ook over ons.

Ons dunne jasje

In het duurzaamheidscentrum staat een prachtige wereldbol. Gemaakt door Walter Donker die daar als vrijwilliger vele uren werk in heeft zitten. ’s Avonds als alle lampen uit zijn in het duurzaamheidscentrum staat er alleen nog een spotje op die wereldbol aan. Prachtig gezicht, focus op onze aardbol. Daar doen we het voor.

Wij zijn er enorm trots op dat de Deventer Energie Coöperatie tot de winnaar van de Energy Pitch Overijssel 2020 is uitgeroepen! Gisteravond, donderdag 13 februari, werd dit bekend gemaakt tijdens het Kennisfestival Lokale Energie Overijssel, dat voor de derde keer werd georganiseerd. Samen met twee andere genomineerde lokale energie-initiatieven presenteerden wij onze Energy Pitch.

De productie van de zonnepanelen op het dak van Sallcon (KonnecteD) bleef sterk achter bij de verwachting. Maar van januari moeten we het, gelukkig, niet hebben dus nog geen reden tot paniek. Wij verwachten dat ook 2020 weer een mooi zonnig jaar gaat worden, net als voorgaande jaren. Onze Coöperatie is dan ook bezig om nieuwe collectieve zonne-energie projecten te realiseren. Wil jij ook meedoen in een collectief zonne-energie project?

Het nieuwe jaar 2020 is begonnen met een goede windmaand. De maandproductie van januari was 8% boven de verwachting. Een mooi begin om de, zoals in het Energieakkoord vastgesteld, 6.000 MW aan windenergie op land in 2020 te realiseren. In het Klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land (wind én zon) te produceren. De provincies verzorgen elk een aandeel om in 2020 een totaal van 6.000 MW aan windenergie te realiseren.

Vanaf vandaag, 3 februari, komt er een Warmtefonds waar alle woningeigenaren - ook degenen die nu geen toegang hebben tot financiering - terecht kunnen voor aantrekkelijke financiering voor de verduurzaming van hun woning. Het Warmtefonds begint met het verstrekken van financiering met looptijden tot maximaal 20 jaar voor eigenaar-bewoners en maximaal 30 jaar voor Verenigingen van Eigenaren (VvE's) vanaf acht appartementen.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.