header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

De algemene ledenvergadering van dinsdagavond 10 december was wederom goed bezocht en er waren veel positieve ontwikkelingen te melden. Zo ziet het er naar uit, in tegenstelling tot eerdere berichten, dat het postcoderoos project Deventer-noord gewoon doorgang heeft en in 2020 operationeel wordt. Goed nieuws!

Het aantal zonne-uren lag in november onder de verwachting. Daardoor bleef ook de productie van de 500 panelen met 3.400 kWh achter. Toch hebben we de verwachte jaarproductie door eerdere goede maanden al met 5% overschreden. Het jaar kan qua zonopbrengst dus ‘niet meer stuk’.

November was geen winderige maand. De productie van het windpark Kloosterlanden was in deze maand daardoor 89% van de verwachting. Door eerdere goede maanden dit jaar ligt de cumulatieve productie nog 4% boven het budget tot nu toe. Met een winderige decembermaand kunnen we dus nog steeds een mooie jaarproductie halen.

Een paar maand geleden lieten we u weten dat de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer open is. Inmiddels zijn er meer dan 500 aanvragen ingediend voor een bedrag van ruim € 1,3 miljoen. Op dit moment is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bezig met de beoordeling van de aanvragen. Wilt u gebruikmaken van de subsidie?

Onlangs heeft de gemeente Deventer haar concept-Energieplan gepubliceerd. In dit plan wordt door middel van een viertal scenario’s aangegeven hoe de bestaande ambitie van de gemeente, ‘Energieneutraal in 2030’, kan worden bereikt. Het plan toont een enorme ambitie. We juichen de ambitie van de gemeente toe, maar als praktijkmensen dubben we of het realistisch is om al in 2030 energieneutraal te willen en kunnen zijn.

Samen met Duurzaam Diepenveen heeft Deventer Energie Coöperatie op dinsdagavond 29 oktober in het Kulturhus Diepenveen een infoavond gehouden met als onderwerp "Van het (aard)gas af". De avond was goed bezocht door ca. 60 personen. Na een korte energie quiz verzorgde energie adviseur Henk Kasper een presentatie. 

De voortgang van het postcoderoosproject wat in Noord Deventer (postcodes 7412, 7413, 7414, 7415 en 7431) gerealiseerd gaat worden, verloopt iets minder voorspoedig dan gepland en verwacht. Sinds dit voorjaar zijn de voorbereidingen in volle gang. Naast voldoende deelnemers is er echter ook een geschikt dak nodig om de zonnepanelen op te plaatsen.

Deventer Energie heeft meegedaan met de energy-pitch van Natuur en Milieu Overijssel. We hebben twee zaken naar voren geschoven die in het oog springen: het komende duurzaamheidscentrum, en de regionale samenwerking met de zuster coöperaties in Stedendriehoek. Onze pitch is nu uitgekozen tot een van de drie finalisten. Daarvoor krijgen we een prijs van minstens € 1000, en de kans om een mooi filmpje te maken.

De halfjaarlijkse ledenvergadering vindt dit jaar plaats op dinsdag 10 december in het wijkcentrum van Vlotenhof in de Zandweerd. Onze nieuwe penningmeester Geert Klein Ovink zal zijn eerste begroting aan u voorleggen. Machiel Karels van Buro Loo zal een verhaal houden over een van de eerste grote klimaatprojecten van Deventer.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.