header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Met het kalme en grijze weer bleef de productie van het postcoderoosproject Sallcon met 1876 kWh ook flink achter bij de gemiddelde opbrengst die gebruikelijk is voor de maand januari (3780 kWh). De wintermaanden vertegenwoordigen echter maar een heel klein aandeel van de gehele jaarproductie. We hebben er dus ook alle vertrouwen in dat de productie van zonne energie dit jaar conform verwachtingen zal verlopen.

De maand januari was erg zacht en rustig. Net zoals in december was het stabiele weer te danken aan een hogedrukgebied ten zuiden van ons land wat lang op zijn plek bleef liggen. Het hogedrukgebied zorgde ervoor dat storingen ons niet konden bereiken en het was daarom ook vaak nevelig en mistig, lees hier. Door het rustige weer hebben de windturbines met een totaal van 928 MWh over de maand januari helaas minder geproduceerd (12,5%) dan verwacht op basis van de langjarige gemiddelden.

De gemeenteraadsverkiezingen komen er weer aan! 16 maart mag je naar de stembus. Natuurlijk wil je als ondernemer of bewoner van Deventer weten waar partijen voor staan. Daarom worden in de aanloop naar de verkiezingen altijd een aantal verkiezingsdebatten georganiseerd over Duurzaamheid. 

Wil jij ook een bijdrage leveren aan een duurzamer Deventer? Wordt dan lid van onze Coöperatie. Samen en met de steun van onze leden zetten wij ons in voor een duurzamere energievoorziening. Meld je hier aan.

December was niet bepaald zonnig, waardoor de productie van de het postcoderoosproject Sallcon in december 38% achterbleef bij de verwachtingen. De maand december heeft echter maar een aandeel van 2% in de gehele jaarproductie, waardoor de invloed van december op de gehele jaarproductie minimaal is.

Hoewel de maand december over het algemeen een van de windrijkste maanden in het jaar is, was dat afgelopen december helaas niet het geval en lag de productie in december 20% lager dan verwacht. De jaarproductie van de windturbines Kloosterlanden is daarmee nog verder achtergebleven bij de verwachtingen.

De gemeente Deventer heeft circa 2.000 warmtescans laten uitvoeren van woningen in de gemeente. De Deventer Energie Coöperatie heeft afspraken gemaakt met de gemeente over de follow-up van die scans. De warmtescans die de gemeente heeft laten maken worden gratis aangeboden aan de bewoners van de huizen waarvan de scan is gemaakt.

In het project ‘Zonnedaken DEC’ worden gestaag stappen gemaakt met de ontwikkeling van zes locaties. In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd dat alle zes SCE subsidieaanvragen zijn verkregen en dat er externe financiering is aangevraagd om de projecten deels mee te financieren. Hiermee is aan belangrijke voorwaarden voldaan om de projecten daadwerkelijk te realiseren.

Waar zou ik als baas van een datacentrum mijn nieuwe “groene” datacentrum bouwen? Zo goedkoop mogelijk dicht bij windmolens, want hoe verder weg, hoe duurder mijn kabel. Dus ergens in de Wieringermeer, in de Flevopolder, of bij Delfzijl. En natuurlijk zou ik de enorme hoeveelheid afvalwarmte gratis beschikbaar stellen, kom maar halen. Maar aan de investeringen om die warmte ergens heen te brengen zou ik niet meedoen, dat hoeft immers niet.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.