header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

In deze koude en donkere maanden wordt er weer volop energie gebruikt, we willen tenslotte niet in de kou of het donker zitten. Maar juist nu is er ook veel te besparen. Kijk eens op het digitale energieloket van Deventer Energie. U vindt hier veel informatie, tips, energiescans en testjes waarmee u uw voordeel kunt doen! Landelijk loopt er nu een campagne.

Duurzame warmte is de toekomst. Kolen, olie en aardgas moeten over dertig jaar verdwenen zijn uit de Nederlandse huishoudens. In Deventer is 2030 de stip op de horizon. Wat moet er allemaal gebeuren? Hoe krijgen we iedereen mee? Wie gaan er voor wat betalen?

Op donderdag 7 december organiseert Natuur & Milieu samen met FleetSupport en dutch een Masterclass in duurzaam mobiliteitsbeleid. Centraal staat de toepassing van de onlangs door ons gepubliceerde Leasewijzer.

Op 23 november wordt in de Deventer schouwburg de gemeentelijke vrijwilligersavond georganiseerd. Dit jaar zal in het teken staan van ‘kleurrijk vrijwilligerswerk’. Kleurrijk omdat er zo’n enorm gevarieerd aanbod is in het vrijwilligerswerk. En dat gaan de bezoekers beleven in de vorm van optredens, prijsuitreikingen en een mooi feest na afloop. Iedereen die íets’ heeft met vrijwilligerswerk is van harte welkom.

De groei van het aantal burgers, dat samen energie opwekt, is niet te stoppen. Het aantal energiecoöperaties steeg in 2017 verder naar 392 (60 meer dan vorig jaar). Hiermee is in bijna elke Nederlandse gemeente een coöperatie actief.

Woont u in een rijksmonumentenwoning en wilt u meer weten over de mogelijkheden van energiebesparing/energiemaatregelen in uw woning? Kom dan op donderdag 30 november aanstaande naar de themabijeenkomst 'Energiebesparing in monumenten'.

Graag! Maar hoe pak je dat aan? Wooncoach Coraline Vester van Deventer Energie heeft in haar eigen huis diverse energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen genomen, vooral uit comfortoverwegingen, en kan u er alles over vertellen.

Nog dit najaar wordt het voor Nuon-klanten die collectief hun eigen elektriciteit willen opwekken mogelijk om dat via de postcoderoosregeling te doen. Samen met partijen als Energie Pioniers Noordoostpolder en Zon op Nederland wil Nuon het mogelijk maken dat consumenten zelf kunnen bijdragen aan de energietransitie en het daarbij horende belastingvoordeel kunnen ontvangen.

Vandaag ben ik als wooncoach van Deventer Energie op bezoek bij een woning uit 1928. Een van de partners staat nog pannenkoeken te bakken voor een kinderfeestje en praat vanuit de openkeuken mee. Tijdens de koffie wordt duidelijk wat ze graag met de wooncoach willen bespreken.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.