header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Wil jij ook een bijdrage leveren aan een duurzamer Deventer? Wordt dan lid van onze Coöperatie. Samen en met de steun van onze leden zetten wij ons in voor een duurzamere energievoorziening. Meld je hier aan.

December was niet bepaald zonnig, waardoor de productie van de het postcoderoosproject Sallcon in december 38% achterbleef bij de verwachtingen. De maand december heeft echter maar een aandeel van 2% in de gehele jaarproductie, waardoor de invloed van december op de gehele jaarproductie minimaal is.

Hoewel de maand december over het algemeen een van de windrijkste maanden in het jaar is, was dat afgelopen december helaas niet het geval en lag de productie in december 20% lager dan verwacht. De jaarproductie van de windturbines Kloosterlanden is daarmee nog verder achtergebleven bij de verwachtingen.

De gemeente Deventer heeft circa 2.000 warmtescans laten uitvoeren van woningen in de gemeente. De Deventer Energie Coöperatie heeft afspraken gemaakt met de gemeente over de follow-up van die scans. De warmtescans die de gemeente heeft laten maken worden gratis aangeboden aan de bewoners van de huizen waarvan de scan is gemaakt.

In het project ‘Zonnedaken DEC’ worden gestaag stappen gemaakt met de ontwikkeling van zes locaties. In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd dat alle zes SCE subsidieaanvragen zijn verkregen en dat er externe financiering is aangevraagd om de projecten deels mee te financieren. Hiermee is aan belangrijke voorwaarden voldaan om de projecten daadwerkelijk te realiseren.

Waar zou ik als baas van een datacentrum mijn nieuwe “groene” datacentrum bouwen? Zo goedkoop mogelijk dicht bij windmolens, want hoe verder weg, hoe duurder mijn kabel. Dus ergens in de Wieringermeer, in de Flevopolder, of bij Delfzijl. En natuurlijk zou ik de enorme hoeveelheid afvalwarmte gratis beschikbaar stellen, kom maar halen. Maar aan de investeringen om die warmte ergens heen te brengen zou ik niet meedoen, dat hoeft immers niet.

Veel mensen maken zich zorgen over de hoge energieprijzen, ze verwachten een hoge rekening. Ze willen wel energie besparen en hun huis verduurzamen, maar weten niet hoe, of waarmee ze moeten beginnen. Maar je kunt makkelijk geld besparen. Daarover vertellen we graag tijdens de infoavonden over energiebesparing in het Duurzaamheidscentrum: alles over kleine en grote aanpassingen in je huis voor een lagere rekening.

Wil je energiebesparende maatregelen nemen, een lagere energierekening, geen koude voeten of tocht meer in huis, een bijdrage leveren aan een schoner milieu maar weet je niet precies waar te beginnen? Dan zijn de energiecoaches van Deventer Energie de uitkomst voor jou! 

Op 30 november om 19.30 uur hebben we weer onze halfjaarlijkse ledenvergadering. We hoopten weer echt bij elkaar te kunnen komen. Maar helaas, we moeten door de vierde coronagolf toch weer digitaal vergaderen. Toch hopen we weer op volle bak, want we hebben een mooi programma.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.