header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

In mei waren er minder zonne-uren dan verwacht. Daardoor bleef de productie van de 500 zonnepanelen op het Sallcon-dak 2% achter bij de prognose. Al met al ligt de jaarproductie van dit postcoderoosproject nagenoeg op schema. En met de zomer, die nog voor ons ligt, in het vooruitzicht vertrouwen we wederom op een uitstekend jaar. 

 

Het matige weer in mei heeft als positieve keerzijde dat de twee windturbines van windpark Kloosterlanden 20% boven verwachting hebben geproduceerd. Daarmee is de productie-achterstand van 2021 grotendeels ingelopen. Ben jij ook geïnteresseerd in lokaal opgewekte duurzame energie van onze windmolens?

De Deventer Energie Coöperatie (hierna DEC) staat aan de vooravond van een forse uitbreiding van haar projecten en activiteiten. De duurzame energiebranche is uitdagend en sterk veranderend. Wij gaan hierin bewust voor kwaliteit, interessante samenwerkingsprojecten en een duurzame toekomst. Het bestuur zoekt daarom versterking en uitbreiding van haar enthousiaste team.

In het kader van het Klimaatakkoord zijn er 30 regio’s in Nederland gevormd. In 2020 hebben deze allemaal hun ‘Concept RES (Regionale Energie Strategie)’ uitgebracht. Deventer is daarbij onderdeel van de regio West Overijssel. Als vervolg op dit concept is er hard gewerkt aan de verdere uitwerking in de RES 1.0 die voor deze zomer door alle gemeenteraden moet worden geaccordeerd.

Vorige week werden we verrast door de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. De rechter beval Shell om zijn CO2 uitstoot in 2030 met 45% omlaag te brengen ten opzichte van 2019. Ik heb geen medelijden met Shell, dat decennialang geprobeerd heeft om het klimaatprobleem te ontkennen en nog steeds nauwelijks iets doet aan de energietransitie.

April was een normale maand wat betreft het aantal zonne-uren, waardoor 3% boven de verwachting werd geproduceerd. Op jaarbasis is de productie tot en met april nagenoeg conform verwachting. 

April was een matige windmaand, waarbij iets onder de verwachting werd geproduceerd. De productie van de maand maart bleek vorige maand vanwege een storing in de rapportage te laag ingeschat. In de grafiek is dit gecorrigeerd. Al met al blijft de productie in het jaar 2021 tot en met april 8% achter bij de verwachting.

Maart was een nette zonnemaand met 4% procent boven de verwachte productie. Omdat de maanden januari en februari niet al te best waren, ligt de productie tot en met maart nog iets achter op de raming. Maar de echte productie-maanden liggen nu voor ons, dus dit kan bij zonnig weer snel worden ingelopen.

Maart was een slechte windmaand, waarin maar 54% van de verwachte productie werd gehaald. Omdat ook januari een slechte windmaand was, loopt de productie van Windpark Kloosterlanden tot nu meer dan 20% achter op de gebudgetteerde productie.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.