header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

In Deventer is volop beroering ontstaan over het collegebesluit, eerder dit jaar, om 2 locaties aan te wijzen als voorkeurslocaties voor winenergie. Op 2 en 9 staat inspraak op de Windverkenning Deventer op de agenda van de gemeenteraad. Inmiddels hebben meer dan 100 burgers en organisaties aangegeven hiervan gebruik te willen maken.

Lekker vies worden mag elke dag op de Ulebelt, ook op Modderdag. Dagelijks laat de Ulebelt zien hoe leuk het is om met modder, water en zand te spelen, niet alleen in het kader van de Nationale Modderdag op 29 juni. Op beide natuurspeelplekken, de Takkenbende (kinderen tot 7 jaar) en de Waterstam (kinderen vanaf 8 jaar) kunnen kinderen zich uitleven. Natuurlijk is het elke dag modderdag bij De Ulebelt.

Op 22 juni a.s. vindt de voorjaars Algemene Leden Vergadering plaats. Deze ALV zal wegens corona in hybride vorm plaats vinden dat wil zeggen dat de ALV zowel fysiek als via video verbinding kan worden bijgewoond. Fysiek wil zeggen in de Fermerie aan het Muggenplein in Deventer. je kan dus kiezen of je de vergadering bij wil wonen in de Fermerie, of via een videoverbinding.

Afgelopen nieuwsbrief berichtten wij over de definitieve vaststelling van de nieuwe postcoderoosregeling. Het lijkt inmiddels al weer een eeuwigheid geleden want er zijn volop ontwikkelingen te melden. De werkgroep heeft hard gewerkt om op dag een van de subsidie-openstelling alle zes postcoderoosprojecten in te dienen. Tezamen bevatten deze projecten maar liefst 2200 panelen.

In mei waren er minder zonne-uren dan verwacht. Daardoor bleef de productie van de 500 zonnepanelen op het Sallcon-dak 2% achter bij de prognose. Al met al ligt de jaarproductie van dit postcoderoosproject nagenoeg op schema. En met de zomer, die nog voor ons ligt, in het vooruitzicht vertrouwen we wederom op een uitstekend jaar. 

 

Het matige weer in mei heeft als positieve keerzijde dat de twee windturbines van windpark Kloosterlanden 20% boven verwachting hebben geproduceerd. Daarmee is de productie-achterstand van 2021 grotendeels ingelopen. Ben jij ook geïnteresseerd in lokaal opgewekte duurzame energie van onze windmolens?

De Deventer Energie Coöperatie (hierna DEC) staat aan de vooravond van een forse uitbreiding van haar projecten en activiteiten. De duurzame energiebranche is uitdagend en sterk veranderend. Wij gaan hierin bewust voor kwaliteit, interessante samenwerkingsprojecten en een duurzame toekomst. Het bestuur zoekt daarom versterking en uitbreiding van haar enthousiaste team.

In het kader van het Klimaatakkoord zijn er 30 regio’s in Nederland gevormd. In 2020 hebben deze allemaal hun ‘Concept RES (Regionale Energie Strategie)’ uitgebracht. Deventer is daarbij onderdeel van de regio West Overijssel. Als vervolg op dit concept is er hard gewerkt aan de verdere uitwerking in de RES 1.0 die voor deze zomer door alle gemeenteraden moet worden geaccordeerd.

Vorige week werden we verrast door de uitspraak van de rechtbank in Den Haag. De rechter beval Shell om zijn CO2 uitstoot in 2030 met 45% omlaag te brengen ten opzichte van 2019. Ik heb geen medelijden met Shell, dat decennialang geprobeerd heeft om het klimaatprobleem te ontkennen en nog steeds nauwelijks iets doet aan de energietransitie.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.