header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen er weer aan. Op 17 maart mag u weer stemmen. Nu is Deventer Energie een politiek neutrale organisatie, dus ik ga u zeker géén stemadvies geven. Wat me wel opvalt is dat de noodzaak van de energietransitie, en het besef van het bestaan van het klimaat probleem bij vrijwel alle partijen in het verkiezingsprogramma staat. Dat is wel eens anders geweest.

Tijdens de ALV van 10 december jl heeft penningmeester Geert Klein Ovink kunnen melden dat 2020 een goed financieel jaar zal worden voor Deventer Energie Coöperatie. Ook maakte hij melding van het contractueel beëindigen van het in 2015 gevormde Liquiditeitenfonds. Dit fonds is destijds gevormd ter ondersteuning van de projecten van Deventer Energie en bedroeg nog 22.500 euro.

Tijdens de ALV op 10 december jl is de herbenoeming van een drietal bestuursleden en een rooster van aftreden besproken. Bij de volgende ALV wordt het besluit de bestuursleden Jos Pierey, Guido Bakema en Ernst Frank Muller voor nog een periode als bestuurslid te benoemen ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.

Het Windpark Kloosterlanden in Deventer heeft de hoogste jaarproductie tot nu toe bereikt. Weliswaar was december geen geweldige windmaand met 80% van de verwachting, maar halverwege november werd de geprognosticeerde jaarproductie al gehaald. De jaarproductie kwam uiteindelijk 16% hoger uit dan verwacht.

De Deventer Energie Coöperatie is eigenaar van 500 zonnepanelen die zijn geplaatst op het dak van Sallcon (KonnecteD). De opbrengst van de zonnepanelen komt ten goede aan meer dan 50 deelnemers via een zogenaamde ‘postcoderoosregeling’. In 2020 werd bijna 132.000 kWh aan elektriciteit geproduceerd.

Op veler verzoek heeft Deventer Energie de lezing van Paul Bombeld opgenomen. Deze is nu via ons Youtube-kanaal te bekijken.

Klik hiervoor op deze link:  https://youtu.be/QaY2Q12UlDA

We wensen jullie veel kijkgenot en inspiratie!

November was voor de productie van zonne-energie een prima maand. De werkelijke opbrengst van zonne-energie lag in lijn met de geprognotiseerde opbrengst en  de verwachte jaarproductie van de installatie op het dak van Sallcon is inmiddels overschreden. Dit terwijl december nog voor ons ligt. Het jaar 2020 zal dus ruim boven de verwachting worden afgesloten. Ben jij ook geïnteresseerd in (zonne)energie opwekken op een ander dak?

De productie van windenergie in november was conform verwachting. Dit betekent dat de verwachte jaarproductie van windpark Kloosterlanden al is overschreden, terwijl we nog een maand te gaan hebben. Het jaar 2020 wordt dus ruim boven de verwachting afgesloten. Ben jij ook geïnteresseerd in lokaal opgewekte duurzame energie van onze windmolens?

Op donderdag 10 december vindt de najaars- ledenvergadering van Deventer Energie plaats. Door corona is het helaas onmogelijk een fysieke vergadering te organiseren. We nodigen je daarom uit om digitaal aanwezig te zijn bij de vergadering én, na de pauze, een interessante lezing bij te wonen!

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.