header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

In september heeft de gemeente de tweede versie van een “Energieplan” gepresenteerd (zie hier). De eerste versie van dit voorjaar kreeg forse kritiek omdat er niets concreets in stond, en geen enkele ambitie toonde. De tweede poging van de gemeente is een stuk ambitieuzer, al gaat het vooralsnog om veel mooie woorden. Het energieplan 2.0 was geagendeerd in de gemeente-raadstafel op 4 december. Er waren maar liefst acht insprekers.

De kortste dag hebben we weer achter ons. De dagen gaan weer lengen, de zon gaat weer aan kracht winnen. Een nieuw jaar dient zich aan. Het is de tijd van terugblikken, kerstbomen en goede voornemens.
Als Deventer Energie kijken we terug op een jaar waarin we zijn gegroeid. Heel veel nieuwe mensen hebben zich aangemeld om als vrijwilliger mee te doen aan onze projecten.

Deventer Energie Coöperatie wenst iedereen een hele mooie kerst en alvast een heel goed, energiek en gezond nieuw jaar. Wij hopen dat het een goed jaar wordt waarin we weer wat dichter bij een duurzamer Deventer komen.

Noteer zaterdagmiddag 8 februari in je agenda! Dan opent het duurzaamheidscentrum in Deventer haar deuren. Tijdens de opening kun je het centrum bezoeken, maar ook deelnemen aan diverse activiteiten. Zo is er een inspirerende lezing over klimaatverandering van Marjan Minnesma en presenteren ondernemers hun duurzame producten en filosofie.

De algemene ledenvergadering van dinsdagavond 10 december was wederom goed bezocht en er waren veel positieve ontwikkelingen te melden. Zo ziet het er naar uit, in tegenstelling tot eerdere berichten, dat het postcoderoos project Deventer-noord gewoon doorgang heeft en in 2020 operationeel wordt. Goed nieuws!

Het aantal zonne-uren lag in november onder de verwachting. Daardoor bleef ook de productie van de 500 panelen met 3.400 kWh achter. Toch hebben we de verwachte jaarproductie door eerdere goede maanden al met 5% overschreden. Het jaar kan qua zonopbrengst dus ‘niet meer stuk’.

November was geen winderige maand. De productie van het windpark Kloosterlanden was in deze maand daardoor 89% van de verwachting. Door eerdere goede maanden dit jaar ligt de cumulatieve productie nog 4% boven het budget tot nu toe. Met een winderige decembermaand kunnen we dus nog steeds een mooie jaarproductie halen.

Een paar maand geleden lieten we u weten dat de Subsidie Energiebesparing Eigen Huis (SEEH) weer open is. Inmiddels zijn er meer dan 500 aanvragen ingediend voor een bedrag van ruim € 1,3 miljoen. Op dit moment is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland bezig met de beoordeling van de aanvragen. Wilt u gebruikmaken van de subsidie?

Onlangs heeft de gemeente Deventer haar concept-Energieplan gepubliceerd. In dit plan wordt door middel van een viertal scenario’s aangegeven hoe de bestaande ambitie van de gemeente, ‘Energieneutraal in 2030’, kan worden bereikt. Het plan toont een enorme ambitie. We juichen de ambitie van de gemeente toe, maar als praktijkmensen dubben we of het realistisch is om al in 2030 energieneutraal te willen en kunnen zijn.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.