header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Ook in februari bleef de windproductie licht achter bij de verwachting. De kans is groot dat deze lichte achterstand ergens in het komende jaar weer ingelopen wordt. Wij hebben er alle vertrouwen in. 
Wat is verder de status als het gaat om windenergieplannen in de gemeente Deventer? Kijk daarvoor op deventerstroomt.nl/windenergie. Hier vind je meer over de ambities en doelstellingen voor een energieneutraal Deventer.

In februari was de productie van de zonnepanelen op het dak van Sallcon precies volgens verwachting. Zoals je verder in deze nieuwsbrief kunt lezen is er een werkgroep van start gegaan die zich bezig houdt met de ontwikkeling van nieuwe postcoderoosprojecten in de gemeente Deventer. Wil jij ook deelnemen in een toekomstig postcoderoosproject? Laat het ons weten.

Heb je een historisch monument en wil je dat verduurzamen en energiezuinig(er) maken? Bekijk hier het filmpje dat in opdracht van de Rijksdienst voor het cultureel erfgoed is gemaakt. Bij monumenten is het belangrijk dat zij hun cultuurhistorische waarde behouden. Het in stand houden van een monument is namelijk één ding maar het verduurzamen van zo'n pand is weer wat anders. Vraag daarbij goed advies in, bijvoorbeeld van een van onze, in historische monumenten gespecialiseerde, energiecoaches.

Wil je graag energie besparen? De gemeente Deventer laat in een interactieve video zien met welke middelen jij energie kunt besparen in jouw huis. Je krijgt informatie over maatregelen (van gratis tot een flinke investering) die je zelf kunt nemen.

Het Duurzaamheidscentrum organiseert veel leuke duurzame activiteiten, webinars, workshops en cursussen. En sommige van die activiteiten staan op film. Zo werden op 5 januari leerlingen uit groep 5 van de Vrijeschool De Kleine Johannes in Deventer gevraagd ‘Wat zou jij doen als alles kan en mag?’. En organiseerde het Duurzaamheidscentrum, samen met Colored Monkeys en de Nieuwe Oost pop een item, uitgezonden door DRTV, over hoe we in Nederland het klimaatdebat positief kunnen voeren.

Tijdens onze ALV op 10 december heeft Paul Bombeld, hoofdredacteur en directeur van het grootste nieuwsmedium over waterstof in Nederland en Vlaanderen 'Waterstof Magazine', een lezing over waterstof als energiedrager gegeven. Het was een superinteressante lezing over een onderwerp dat enorm leeft. Dat bleek ook wel uit het feit dat ruim veertig mensen de digitale lezing hebben bijgewoond en uit de vele vragen die er gesteld werden.

De verkiezingen voor de Tweede Kamer komen er weer aan. Op 17 maart mag u weer stemmen. Nu is Deventer Energie een politiek neutrale organisatie, dus ik ga u zeker géén stemadvies geven. Wat me wel opvalt is dat de noodzaak van de energietransitie, en het besef van het bestaan van het klimaat probleem bij vrijwel alle partijen in het verkiezingsprogramma staat. Dat is wel eens anders geweest.

Tijdens de ALV van 10 december jl heeft penningmeester Geert Klein Ovink kunnen melden dat 2020 een goed financieel jaar zal worden voor Deventer Energie Coöperatie. Ook maakte hij melding van het contractueel beëindigen van het in 2015 gevormde Liquiditeitenfonds. Dit fonds is destijds gevormd ter ondersteuning van de projecten van Deventer Energie en bedroeg nog 22.500 euro.

Tijdens de ALV op 10 december jl is de herbenoeming van een drietal bestuursleden en een rooster van aftreden besproken. Bij de volgende ALV wordt het besluit de bestuursleden Jos Pierey, Guido Bakema en Ernst Frank Muller voor nog een periode als bestuurslid te benoemen ter bekrachtiging aan de leden voorgelegd.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.