header

Deventer Energie heeft zich last minute toch nog van haar sportieve kant laten zien! In tegenstelling tot vorig jaar, toen wij het voortouw namen om teams op de been te krijgen, hebben zich nu spontaan nog een paar lopers in een shirt van Deventer Energie gestoken en meegedaan aan de Brink-tot-Brink loop op 30 december. En weer was het een leuke en sportieve ervaring!

Deventer Energie heeft met 500 zonnepanelen op het dak van Sallcon één van de grotere ‘postcoderoos’-projecten in Nederland. Bijna 50 inwoners van Deventer profiteren van de opbrengst van deze installatie. In december werd volgens verwachting geproduceerd.

December 2018 bleek opnieuw een matige windmaand te zijn. De twee windturbines van windpark Kloosterlanden hebben in 2018 samen 7.975 MWh aan elektriciteit geproduceerd en bleven daarmee 5% onder de verwachte jaarproductie. Toch bleek 2018 de beste van de drie complete productiejaren die het windpark achter de rug heeft.

Klimaatverandering, economische crisis, uitputting van grondstoffen, werkloosheid, verlies aan biodiversiteit… Dit zijn de keerzijden van het huidige, welvarende Nederland. Maar dergelijke problemen zijn zeker niet uniek voor onze moderne tijd. Ook in het verleden worstelden de Nederlanders met de vraagstukken van welvaart, welzijn en duurzaamheid. Denk aan de armoede, de bedreiging van de volksgezondheid, de woningnood, de strijd tegen het water.

Kerstmis verbindt. Reclamemakers van de supermarkten weten dat maar al te goed. Dus: elke supermarkt wil het leukste kerstfilmpje op TV. Allemaal gaan ze over samen, verbinden. Gezellig met de hele familie aan tafel. Die van Lidl vind ik vreselijk, met kwallebal van Erve Dorens. Maar die van de Plus raakt me. Je hebt het zeker gezien. Een dochter staat in de keuken (nou ja) en ziet daar haar overleden moeder, van wie ze nog raad krijgt. Heel melo, maar toch voel ik iets.

Op 11 december 2018, de 13e Algemene Ledervergadering van onze Coöperatie, waren we te gast op Hogeschool Saxion. De vergadering werd goed bezocht; naast het bestuur hebben 36 leden de bijeenkomst bijgewoond. Er was, naast de gebruikelijke agendaonderdelen als het vaststellen van de notulen van de ALV in juni 2018 en de behandeling van de financiële zaken, veel aandacht voor het klimaatakkoord, de gevolgen daarvan voor de samenleving, de verduurzaming met de financiële consequenties en daarbij de kansen en mogelijkheden voor Deventer Energie.

Met zijn verhaal over schokkende cijfers omtrent de Nederlandse luchtvaart sloeg Jelmer Mommers van de Correspondent de spijker op zijn kop. Wat we stiekem al wisten, werd ons opnieuw pijnlijk duidelijk gemaakt. We dromen er massaal van om naar tropische oorden te vliegen. Maar eigenlijk kan het niet meer. Tot en met 2036 verwacht Boeing de huidige wereldwijde vloot te verdubbelen, schrijft Mommers. “De sector is wereldwijd met een opmars bezig en zal in 2050 goed zijn voor een vijfde van alle uitstoot.

Deze kerstwens van Natuur & Milieu willen we jullie niet onthouden. "Het klimaat verandert. 2018 was een bijzonder warm jaar een het poolijs smelt sneller dan gedacht. Ook geen pretje voor de kerstman. Maar, we laten ons niet uit het veld slaan. Want … 2018 was ook het jaar van een hele reeks mooie, duurzame initiatieven. Welke?

Het is bijna kerst! Dat betekent bomen én lampjes (love). Veel mensen denken dat een kerstboom in huis niet duurzaam is, maar dat valt best wel mee. En dat mag ook wel eens gezegd worden. De milieubelasting van zowel levende als kunstkerstbomen is heel laag vergeleken met andere huishoudelijke oorzaken van milieubelasting. Als je bijvoorbeeld een flinke afstand zou rijden om een levende kerstboom op te halen, dan heeft die rit meer impact op het milieu dan de teelt, het transport en het afdanken van de kerstboom zelf.

divider

Samen maken we Deventer klimaatneutraal. Doe mee!

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.