header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Deventer Energie gaat binnenkort werven voor een bureaumanager die zich richt op de coördinatie van het energieloket en de energiecoaches en ook algemene ondersteuning gaat leveren aan onze activiteiten. Het idee is dat de bureaumanager daarnaast onze coöperatie helpt bij het realiseren van nieuwe projecten en de zichtbaarheid van Deventer Energie vergroot. 

Onze overheid beschermt. Beschermt de natuur. Biedt rechtsbescherming. En beschermt tegen klimaatverandering. Allemaal goede bedoelingen, maar af en toe komen die goede bedoelingen in botsing met elkaar. 

De huidige hoge energieprijzen zijn natuurlijk prettig voor exploitanten van zon- en windprojecten, maar laten ook duidelijk zien dat burgers nog niet profiteren van de lage opwekkosten van zon- en windenergie. Via onze gasgestookte elektriciteitscentrales is de prijs van elektriciteit gekoppeld aan die van gas en zijn de gasgestookte elektriciteitscentrales nog altijd bepalend voor de elektriciteitsprijs.

Het jaar 2022 was een extreem warm, zonnig en droog jaar. Met een landelijk gemiddelde van 2233 zonuren was 2022 het zonnigste jaar sinds het begin van de meteorologische waarnemingen in Nederland. Het langjarig gemiddelde aantal zonuren is normaal 1774 uur. Het was dan ook een absoluut recordjaar voor ons Sallcon zonneproject.

In 2022 hebben de windturbines in totaal 8.406 MWh geproduceerd. Dat is een klein beetje minder (0,6%) dan de verwachte opbrengst van 8.460 MWh op basis van de langjarig gemiddelde windsnelheid. De beide turbines hebben technisch weer goed gewerkt, zoals blijkt uit de beschikbaarheidspercentage van 96,7%. De zomer en het begin van de herfst werden gekenmerkt door langdurig rustig, stabiel en droog weer.

Ken uw energieverbruik en vind mogelijkheden om te besparen met de HanzeBox. De gemeente Deventer heeft een aantal HanzeBox’en gratis ter beschikking gesteld aan Deventer Energie. De HanzeBox is een klein apparaatje dat u aan de slimme meter kunt hangen waarna u met behulp van een computer direct inzicht heeft in het gebruik van uw apparaten.

De gemeente Deventer heeft van de Rijksoverheid een budget van ruim 1 miljoen euro gekregen om mensen met een smalle beurs en een koopwoning te ondersteunen met het verlagen van hun energierekening. De gemeente heeft Deventer Energie gevraagd een projectorganisatie op te zetten en de projectleiding op zich te nemen. Energiecoach Bert de Waal treedt op als projectleider en bestuurslid René Korenromp zit namens Deventer Energie in de stuurgroep van dit project.

Repair Cafés zijn gratis toegankelijke bijeenkomsten die draaien om (samen) repareren. Op de locatie waar het Repair Café wordt gehouden, is gereedschap en materiaal aanwezig om alle mogelijke reparaties uit te voeren. Op kleding, meubels, elektrische apparaten, fietsen, speelgoed etc. Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig, met reparatiekennis en – vaardigheden op allerlei terreinen. 

De zomermaanden en het begin van de herfst waren warm en zonnig. De energieproductie van ons Sallcon zonneproject lag na de zomer ruim (16%) boven de verwachtingen. Met ruim 131.000 kWh aan geproduceerde elektriciteit vanaf het begin van dit jaar is de productie ongeveer 10% hoger dan het langjarige gemiddelde en overtreft de zonopbrengst nu al de productie in de jaren 2018, 2020 en 2021. Door de aanhoudend hoge energieprijzen zijn de opbrengsten uit onze wind en zonneparken tot nu toe zeer gunstig.

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.