Inschrijven bij Zonnedaken DEC

Doe met ons collectief mee en realiseer meer groene stroom in onze gemeente

Door u hier in te schrijven voor het collectief  Zonnedaken DEC maakt u het mogelijk dat we zoveel mogelijk daken in de gemeente Deventer kunnen voorzien van zonnepanelen. Met onze coöperatieve aanpak benutten we de schaarse (stedelijke) ruimte efficiënt voor het opwekken van groene stroom.

Zonnedaken Deventer Energie Coöperatie biedt u de mogelijkheid om laagdrempelig te investeren en daarbij te profiteren van een verwacht jaarlijks rendement van 5%. Met uw deelname wordt u ook lid van de coöperatie en  maakt deze projecten mogelijk. Met uw inleg realiseren wij de projecten en ontvangt u jaarlijks een Hiermee zorgt u tevens voor dat er minder fossiele stroom nodig is, een lagere CO2 uitstoot wordt behaald en dat geschikt (dak)oppervlak wordt benut.

De opgewekte groene stroom verkopen we nu nog aan een energieleverancier. Om een groter voordeel voor onze leden te behalen werken we aan een systeem om de stroom direct aan onze leden te verkopen.  

To top