header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Deventer Energie is een coöperatie, die bestaat uit een bestuur, leden, werkgroepen en een projectbureau. Begin 2020 heeft Deventer Energie ca. 300 leden, waarvan een groot deel participeert in projecten en/of als klant energie afneemt.

Bestuur

Het bestuur van Deventer Energie bestaat uit:

  • Jos Pierey, voorzitter
  • Ernst Frank Muller, secretaris
  • Laura Pool, penningmeester
  • Caren Kraaij, penningmeester projecten
  • Knillis van der Burg, portefeuille zonne-energie
  • Aldert van Buuren, marketing en communicatie
  • Hans Scholten, portefeuille (wind)energieopwek en -besparing
  • René Korenromp, coördinator bureau-organisatie en energiecoaches

Leden

De leden van Deventer Energie hebben een belangrijke rol binnen de coöperatie. Zij zijn de ambassadeurs van Deventer Energie en dat is voor het (voort)bestaan van Deventer Energie van groot belang. Tenminste tweemaal per jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV). Alleen de ALV is bevoegd te besluiten over het meerjarenplan, over nieuwe projecten, en over de jaarlijkse begroting en jaarrekening.

Bureau Deventer Energie

Deventer Energie beschikt over een bureau-organisatie, gevestigd in het Duurzaamheidscentrum aan het Grote Kerkhof in de stadsetalage van het Deventer stadhuis. Enkele part-time medewerkers en vrijwilligers zetten zich bijna dagelijks in voor Deventer Energie. Het bureau is elke maandag open en op de overige werkdagen ook telefonisch bereikbaar voor informatie en het maken van afspraken.

Werkgroepen en vrijwilligers

Een coöperatie als Deventer Energie steunt in belangrijke mate op de inzet van vrijwilligers. Dat zijn leden die hun tijd inzetten voor het gemeenschappelijke doel. Op dit moment zijn er twee werkgroepen actief: het e-team met onze energiecoaches en de werkgroep zonne-energie.

Voor tijdelijke werkzaamheden zetten we soms een projectgroep op. Ook hebben we individuele vrijwilligers die diverse klussen oppakken. Meer vrijwilligers zijn altijd welkom!

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.