header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Deventer Energie Coöperatie is een lokale energiecoöperatie die wil bijdragen aan de vermindering van het gebruik van fossiele energie. In mei 2012 sloegen zo’n 75 inwoners, (overheids-) instellingen en ondernemers de handen ineen met een heldere missie, er samen voor zorgen dat we onze aarde duurzaam achterlaten, door op lokale schaal te handelen.

Minder fossiele energie gebruiken is hiervoor hard nodig. Daar willen we als lokale energiecoöperatie aan bijdragen. Samen duurzaam is ons motto.

Wat Deventer Energie wil bereiken

De doelstellingen van Deventer Energie zijn:
1. de energie-efficiency van woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen verbeteren
2. bronnen van duurzame energie realiseren en exploiteren
3. informatie aanbieden ten behoeve van een doelmatig, efficiënt en duurzaam energiegebruik;
4. duurzame energie inkopen en leveren;
5. samenwerking bevorderen tussen de leden onderling en marktpartijen, gericht op het bereiken van deze doelstellingen.

1. Energieloket

Zo heeft Deventer Energie het Energieloket in het leven geroepen om de energie-efficiency van woningen, bedrijfspanden en openbare gebouwen te verbeteren. Het Energieloket is hét startpunt voor al uw vragen over zonnepanelen, isolatie, subsidie, financiering, bedrijven en meer. Het loket is in samenwerking met de provincie Overijssel tot stand gekomen.

2. Duurzame energie

Een andere doelstelling van onze Coöperatie is het realiseren en exploiteren van bronnen van duurzame energie. Inmiddels zijn er een tweetal grote projecten afgerond, het Zonneroosproject wat op het dak van Sallcon (nu KonnecteD) gerealiseerd is en het windpark Kloosterlanden langs de A1. Op dit moment is er een project in ontwikkeling en dat betreft een nieuw postcoderoosproject. 

3. Informeren

Via onze website, het Energieloket, facebook, Instagram en onze digitale nieuwsbrief bieden wij informatie aan ten behoeve van een doelmatig, efficiënt en duurzaam energiegebruik.

4. Inkoop en levering

Voor onze leden kopen wij duurzame energie in bij Pure Energie, die een gedeelde eerste plaats heeft in de ranglijst van meest duurzame energieleveranciers.

5. Bevorderen samenwerking

Tenslotte stellen wij alles in het werk om de samenwerking te bevorderen tussen de leden onderling en marktpartijen, gericht op het bereiken van deze doelstellingen.

 

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.