header

review star

Deventer Energie maakt écht werk van duurzame energie. Wie over de snelweg A1 bij Deventer rijdt, kan ze niet missen: de twee Deventer windmolens.

Sinds 2015 is Deventer Energie samen met de groene energieleverancier Raedthuys Pure Energie uit Enschede eigenaar van Windpark Kloosterlanden in Deventer. Beide molens produceren bijna 10 megaWatt windenergie, goed voor het stroomverbruik van zo’n 2700 huishoudens. Daarmee leveren we een mooi aandeel in de duurzame energieproductie van Deventer.

Samen investeren

Deventer Energie voor 25% aandeelhouder van Windpark Kloosterlanden. De overige aandelen zijn in handen van groene energieleverancier Raedthuys Pure Energie uit Enschede. Voor de exploitatie van de windmolens is een aparte VOF opgericht waarin de aandeelhouders samenwerken. Circa 90 leden van Deventer Energie hebben geïnvesteerd in het windproject, enerzijds vanuit ideële overwegingen, maar anderzijds ook vanwege het financiële rendement van de participatie. Deventer Energie en Raedthuys Pure Energie zijn dus samen eigenaar van dit windpark. Deze unieke samenwerking tussen een energiecoöperatie van particulieren met een energieleverancier is hier voor het eerst toegepast en heet daarom het Deventer Model. Deze co-creatie is een voorbeeld voor nieuwe windprojecten in Nederland.

Kenmerken van de Deventer molens

Windpark Kloosterlanden is in 2015 gebouwd. Binnen één jaar tijd verrezen beide molens. De westelijke molen staat bij de carpoolplaats Deventer in de buurt van de opritten naar de A1. De andere molen ligt iets verder naar het oosten aan de A1. De molens van windpark Kloosterlanden zijn turbines van het type Enercon E92 en hebben elk een vermogen van 2,35 megawatt. De hoogte van de mast is 85 meter en de wieken (rotor) reiken tot 131 meter hoogte. De rotor heeft een diameter van 92 meter. Een moderne windmolen is een ingenieus staaltje techniek. De inhoud van de mast en de gondel, waar de rotor aan bevestigd is, bestaat vooral uit elektronica. De Deventer molens zijn geluidsarm. De achterkanten van de wieken zijn gekarteld. Dankzij deze ‘uilenveertjes’ maakt het draaien van de molen minder geluid. Deze techniek is afgekeken van de vleugels van roofvogels. Op 31 oktober 2015 is het windpark officieel geopend. Daarbij werd de beschildering van EgbertEGD op de voet van de oostelijke Deventer windmolen onthuld.

 

 • Op mijn huidige energierekening staat een post 'Korting energiebelasting' (of heffingskorting). Is dat hetzelfde als de korting op de energiebelasting voor deelnemers aan de Zonneroos?

  Nee. De zogenaamde heffingskorting geldt voor iedereen en bedraagt in 2017 € 373,33 (incl. btw). Deelnemers aan de Zonneroos profiteren daarnaast van de vrijstelling van energiebelasting over hun aandeel in de totale stroomopwek van de Zonneroos (bijna 13 Eurocent incl. btw per kWh).  

 • Kan ik met de opbrengst van mijn zonparticipaties mijn maandbedrag verlagen?

  Nee, de voordelen van uw participaties worden altijd achteraf via uw energieleverancier verrekend.

 • Ik wil meedoen! Wanneer moet ik betalen?

  Op het moment dat u zich aanmeldt als deelnemer aan de Zonneroos maakt u het inlegbedrag voor uw participaties (€ 280,-- per paneel)over op bankrekening NL 76 TRIO 0254 8364 88, t.n.v. Deventer Energie Coöperatie te Deventer, onder vermelding van ”deelname Zonneroos”. U ontvangt daarna een door het bestuur van de coöperatie getekend deelnemerscertificaat.

   

 • Kan ik ook meedoen als ik zonnepanelen op mijn eigen dak heb?

  Jazeker, er zijn al deelnemers met eigen zonnepanelen die toch meedoen met de Zonneroos omdat de eigen panelen niet genoeg energie opwekken. Let wel op dat de opbrengst van uw eigen panelen en de zonparticipaties samen, niet groter wordt dan uw stroomverbruik in een jaar.

 • Waarom windmolens in Deventer?

  De gemeente Deventer heeft zich als doel gesteld om over te stappen naar duurzame energie om het broeikaseffect door CO2 uitstoot te beperken. Zij streeft naar energieneutraliteit in 2030 door zo veel mogelijk energie te besparen én door zonne- en windenergie op te wekken. Vooral windmolens leveren veel duurzame energie tegen relatief lage kosten. Omdat windenergie nog altijd een onderwerp is van maatschappelijke discussie (beeldbepalend in het landschap, geluidsoverlast, schaduwhinder) doet Deventer Energie er alles aan om samen tot goede oplossingen te komen.

 • Draagvlak voor windenergie

  Nu de windmolens er staan, is de meerderheid (68%) van de Deventer bevolking positief over de windmolens. Dat blijkt uit het onderzoek dat de gemeente Deventer in 2016 heeft gehouden. Ook in het aangrenzende dorp Epse heeft de feitelijke ervaring met de windturbines geleid tot een genuanceerdere mening vergeleken met de fase voorafgaande aan de bouw. Positieve en negatieve opinies houden elkaar in Epse nu ongeveer in evenwicht. Op basis hiervan heeft Deventer Energie geconludeerd dat het onderzoek voldoende draagvlak is voor de plaatsing van meer windturbines, mits de locaties net zo geschikt zijn de huidige. Deventer Energie hoopt dat het gemeentebestuur en de gemeenteraad –met het oog op de breed gedragen doelstelling ‘Deventer Energieneutraal in 2030’ – willen meewerken aan extra windenergie in Deventer. Deventer Energie wil hieraan graag haar bijdrage leveren.

   

 • Opbrengsten Deventer Windstroom

  De Deventer molens beginnen al bij zwakke wind stroom te leveren, maar bij krachtige wind werken ze op vol vermogen. Gelukkig waait het op 85 meter hoogte altijd harder dan op de grond. Gemiddeld wekken beide molens jaarlijks zo’n 9,4 miljoen kilowattuur groene stroom op. Dat is net zoveel als ongeveer 40.000 zonnepanelen en het stroomverbruik van zo’n 2700 huishoudens. Een flinke bijdrage aan het energieneutraal maken van Deventer! De opbrengst is afhankelijk van de wind en varieert per jaar.

 • Ook investeren in Windpark Kloosterlanden?

  Ruim 90 leden van Deventer Energie hebben geïnvesteerd in het Windpark Kloosterlanden. Zij hebben gezamenlijk € 400.000,– bijeen gebracht door participatiecertificaten te kopen. Zo’n participatie is een lening van € 250,- aan de DE-Wind BV, de dochteronderneming van Deventer Energie. De participatie geeft gedurende de levensduur van het windpark (naar verwachting 20 jaar) recht op 2,5 % rente per jaar plus een variabele winstuitkering. Na de levensduur van het windpark (of eerder als je wilt uittreden) krijg je je lening terug.


  Soms worden participatiecertificaten teruggegeven en zijn dan beschikbaar om opnieuw uit te geven. Heeft u belangstelling om te investeren in windenergie?

  Interesse? Laat het ons weten.

 • Een kijkje nemen in de windmolen

  Elk jaar tijdens de Nationale Winddag in juni houdt Deventer Energie samen met Pure Energie open huis bij de westelijke windmolen. Iedereen kan in de molen binnenkijken en krijgt uitleg over de werking van de molen. Belangstelling? Houd onze website in de gaten. Wilt u met een groep op een ander moment een kijkje nemen bij de Deventer windmolen?

  Neem contact op om een kijkje te nemen

 • Hoe bouw je een windmolen?

  Een windmolen wordt in de fabriek in onderdelen gemaakt. Op locatie moet er eerst een stevige fundering gelegd worden. Als alle onderdelen van de molen klaar zijn, vervoeren speciale vrachtwagens die naar de bouwplaats. Met hulp van een extra hoge hijskraan bouwen specialisten de windmolen op. Hieronder zie je hoe het bouwproces in Deventer is verlopen.

   

  Foto's van de bouw van de windmolen in 2015

 • Waarom staat de molen stil?

  Moderne windmolens staan soms stil, doordat er geen wind is. Ook als er wel wind is, gebeurt het toch dat de wieken niet draaien. Bij onderhoud aan de turbine wordt de molen uit veiligheidsoverwegingen stilgezet. Technische medewerkers zijn in of bovenop de gondel aan het werk.
  Ook kan de molen stopgezet worden als er veel hinder is van slagschaduw op nabij gelegen woningen of bedrijven. Beide molens van windpark Kloosterlanden hebben een stilstandsvoorziening die dit automatisch regelt. Het speelt alleen bij lage zonnestanden tijdens werktijd, dus in het winterseizoen.

 • Meer weten over windenergie

Deel dit via:

divider

Samen maken we Deventer klimaatneutraal. Doe mee!

Word nu lid!