header

Zonneroos, het coöperatieve zonnedak van Deventer Energie, is voor bewoners en ondernemers in de omgeving van Sallcon.

Op het dak van Sallcon heeft Deventer Energie een coöperatief zonnedak gerealiseerd van 500 zonnepanelen. Bewoners en ondernemers in de ruime omgeving van het pand konden deelnemen aan dit Zonneroosproject, waarmee je op een financieel aantrekkelijke manier je eigen zonne-energie opwekt.

DE Zonneroos, het coöperatieve zonnedak

Deventer Energie stimuleert het opwekken van zonne-energie. In Deventer en omgeving zijn al veel bewoners die zelf zonnepanelen hebben geplaatst op het dak van hun huis. Maar ook voor bewoners die geen zonnepanelen kunnen of willen plaatsen op hun eigen dak, biedt Deventer Energie een duurzame oplossing: ons Zonneroosproject.
Deventer Energie is in 2016 begonnen met de realisatie van de Zonneroos op het pand van Sallcon aan de Schonenvaardersstraat in Deventer. In oktober 2018 is het project afgesloten en doen vijftig mensen/gezinnen mee in dit mooie project. 

Veel inwoners en bedrijven van Deventer konden meedoen aan de Zonneroos

Het Zonneroosproject is het eerste coöperatieve zonnedak in Deventer. De panelen leveren zonne-energie aan de deelnemers. Deelnemers leggen max. 300 euro per paneel in. Zij genieten dan 15 jaar lang van hun eigen, lokaal opgewekte duurzame energie en betalen over deze zonnestroom géén energiebelasting. Op deze manier verdienen ze hun inleg ruimschoots terug met een rendement van 4 à 6 %. Voorwaarde is dat deelnemers lid zijn van Deventer Energie en wonen resp. gevestigd zijn in de (ruime) omgeving van postcodegebied 7418, waar Sallcon gevestigd is.

Zo werkt de Zonneroos

• De postcode van uw woon- of vestigingsadres begint met het cijfer: 7411, 7416, 7417, 7418, 7419, 7421, 7422, 7423, 7428 of 7214.
• U bent of u wordt lid van Deventer Energie
• U betaalt voor één of meer zonnepanelen de inleg van max. € 300 per paneel (in 1e kwartaal 2017: €295; in 2e kwartaal 2017: € 290; en zo verder).
• Uw energieproductie is 15 jaar lang vrijgesteld van energiebelasting
• U verdient uw investering in 10 jaar terug
• Per paneel produceert u ca. 250 kilowattuur en bespaart u zo’n 125 kg CO2-uitstoot per jaar

Interesse in een nieuw zonne-energieproject?

De inschrijving voor het Zonneroos project is gesloten. Heeft u interesse in zonnepanelen op een ander dak? Laat het ons weten! Deventer Energie helpt!

 • Wat zijn de voorwaarden voor deelname aan de Zonneroos?

  Deventer Energie heeft alle voorwaarden opgenomen in het participatiereglement. Zie pagina negen van onze brochure.

 • Ik heb al winddelen van de Windcentrale/Greenchoice. Kan ik meedoen met de Zonneroos?

  Houders van winddelen hebben zich contractueel verplicht bij Greenchoice energie af te nemen. U kunt meedoen als Greenchoice bereid is de vrijstelling van energiebelasting over uw aandeel in de Zonneroos-energie in uw jaarafrekening te verwerken. Houdt u er wel rekening mee dat de stroomopbrengst van uw winddelen en uw zonparticipaties samen, niet hoger mag zijn dan uw jaarlijkse elektriciteitsverbruik.

 • Met hoeveel zonparticipaties kan ik meedoen?

  Zoveel u wilt. Maar wij adviseren om voor ongeveer 80 procent van uw gemiddelde stroomverbruik mee te doen. Als u meer stroom opwekt dan u verbruikt, krijgt u over het surplus namelijk geen energiebelasting terug. Een voorbeeld: Jaarverbruik: 2250 kWh – 20% = 1800 kWh. 1800 kWh : 250= 7 Zonparticipaties.

 • Wat is de postcoderoosregeling?

  Zonneroos is een project volgens de postcoderoosregeling. De officiële naam van deze regeling is Regeling Verlaagd Tarief. Door deze landelijke regeling kunnen inwoners van een wijk of dorp met elkaar op een financieel rendabele manier aan de slag met lokale duurzame energie. Bewoners in een bepaald gebied investeren gezamenlijk in lokale, duurzame energie. In ruil hiervoor krijgen de deelnemers een korting op hun energienota. Deelnemers zijn tot maximaal 10.000 kWh vrijgesteld van energiebelasting. De locatie van de geplaatste zonnepanelen bepaalt het gebied. Alle bewoners van deze postcode plus aangrenzende postcodegebieden kunnen meedoen aan dat zonne-energieproject. Om in aanmerking te komen voor deze postcoderegeling is een coöperatie of vereniging van eigenaren nodig. De postcoderoosregeling vloeit voort uit het Energieakkoord 2013 en is bedoeld om de opwekking van lokale duurzame energie te stimuleren.

 • Op mijn huidige energierekening staat energiebelasting. Blijft dit?

  Dit blijft maar u betaalt voortaan veel minder energiebelasting. Over uw aandeel in de stroomopwek van de Zonneroos hebt u recht op vrijstelling van de energiebelasting. Per kWh scheelt dit (incl. btw) bijna 13 Eurocent. Dit voordeel wordt elk jaar achteraf aan u uitgekeerd (als u klant bent van Pure Energie), ofwel via de jaarafrekening verrekend (andere leveranciers die meewerken aan deze vrijstellingsregeling).

  Over het aantal kWh-en dat u meer gebruikt dan uw aandeel in de Zonneroos-stroom betaalt u het normale tarief voor de energiebelasting.

 • Hoe stap ik over naar Pure Energie?

  Overstappen gaat heel eenvoudig. Ga naar deventerenergie.nl en kies de knop ‘energie voor thuis’ of ‘energie voor ondernemers’. Vandaar vindt u de vervolgstappen voor berekening van uw maandbedrag, keuze contractduur en aanmelding. Pure Energie controleert opzegtermijnen van uw huidige leverancier en neemt contact met u op over de gewenste overstapdatum. Na uw instemming maakt Pure Energie de overstap in orde.

  Zo wordt de overstap binnen enkele weken geregeld, komt u nooit zonder energie te zitten en betaalt u nooit aan twee leveranciers tegelijk.

 • Ben ik voordeliger uit bij Raedthuys Pure Energie?

  Pure Energie rekent altijd met scherpe prijzen. Zie onze site deventerenergie.nl, waar wij maandelijks de tarieven van Pure Energie vergelijken met de standaardtarieven van andere leveranciers. Op onze site kunt u ook berekenen wat uw nieuwe maandbedrag wordt als u overstapt.

 • Ik heb al zonparticipaties. Kan ik het aantal verhogen?

  Als u met meer zonparticipaties wilt deelnemen, bijvoorbeeld omdat u meer energie bent gaan verbruiken, neem dan contact op met Deventer Energie. Als er zonparticipaties beschikbaar zijn, kunt u die overnemen. Anders zetten wij u voor het gewenste aantal zonparticipaties op de wachtlijst en nemen contact met u op zodra deze beschikbaar zijn. De overnameprijs is steeds de op dat moment resterende waarde van de zonparticipaties.

 • Ik ga verhuizen naar buiten de postcoderoos en kan mijn zonparticipaties niet over doen aan de nieuwe eigenaar. Wat moet ik doen?

  Wanneer u verhuist naar een andere woning binnen het postcodegebied van de Zonneroos (postcode: 7411, 7416, 7417, 7418, 7419, 7421, 7422, 7423, 7428 of 7214), dan kunt u uw zonparticipaties behouden. Verhuist u naar een woning elders, dan moet u op zoek naar een andere of nieuwe deelnemer die ze wil overnemen.
  U kunt uw zonparticipaties ook aanbieden via Deventer Energie. De coöperatie zoekt mee naar geïnteresseerden die ze willen overnemen. De overnameprijs is steeds de op dat moment resterende waarde van de zonparticipaties.

 • Ik ga verhuizen, wat gebeurt er met mijn zonparticipaties?

  Wanneer u verhuist naar een andere woning binnen het postcodegebied van de Zonneroos (postcode: 7411, 7416, 7417, 7418, 7419, 7421, 7422, 7423, 7428 of 7214) dan kunt u uw zonparticipaties meenemen. U geeft dan een adreswijziging door aan Deventer Energie.
  Verhuist u naar een woning buiten dit gebied, dan kunt u de zonparticipaties zelf niet meer gebruiken. Het beste is dan ze over te dragen aan een andere of een nieuwe Zonneroosdeelnemer, bijvoorbeeld de nieuwe bewoner van uw oude woning. U kunt uw zonparticipaties ook aanbieden via Deventer Energie. De coöperatie zoekt mee naar geïnteresseerden die ze willen overnemen. De overnameprijs is steeds de op dat moment resterende waarde van de zonparticipaties.

 • Wat gebeurt er als het tarief van de energiebelasting omhoog gaat? Of omlaag?

  Als deelnemer aan de Zonneroos betaalt u geen energiebelasting over de hoeveelheid kWh-en die uw panelen produceren. Het belastingtarief wordt elk jaar opnieuw vastgesteld in de Tweede Kamer. Als het tarief omhoog gaat is uw voordeel groter. Als het tarief omlaag gaat is uw voordeel kleiner.

 • Wat gebeurt er als de energieprijs (het leveringstarief) naar beneden gaat? Of omhoog?

  U hebt een leveringscontract met uw energieleverancier, meestal met een looptijd van één of enkele jaren. De energieprijs (leveringstarief) binnen deze looptijd staat vast; hij kan veranderen als u daarna een nieuw contract afsluit voor de volgende periode. U kunt ook een contract hebben zónder vaste looptijd, dan kan de energieprijs (het leveringstarief) vaker wijzigen. Uw deelname aan de Zonneroos verandert hieraan niets.

 • Wat gebeurt er als Sallcon Werktalent failliet gaat?

  Als Sallcon Werktalent failliet zou gaan, komt er waarschijnlijk een nieuwe eigenaar en gebruiker van het pand. De afspraken in de Akte van Opstal (zie vorige vraag) blijven ook in deze situatie geldig. 

 • Ik heb zonparticipaties, maar wil het aantal verlagen. Kan dat?

  Als u in de komende jaren minder zonparticipaties kunt benutten dan u hebt, bijvoorbeeld omdat u minder energie bent gaan verbruiken, neem dan contact op met Deventer Energie. Wij kijken dan of iemand op de wachtlijst uw overtollige zonparticipaties wil overnemen. De overnameprijs is steeds de op dat moment resterende waarde van de zonparticipaties.

 • Lopen we geen risico als het pand van Sallcon Werktalent waarop de zonnepanelen komen te liggen bijvoorbeeld over tien jaar een andere eigenaar of bestemming krijgt?

  We hebben afspraken gemaakt die het gebruik van het dak gedurende de looptijd van het project waarborgen. Deze afspraken worden bij de notaris vastgelegd in een zogenaamde ‘Akte van Opstal’. Ze blijven van kracht, ook als het pand een nieuwe eigenaar krijgt.

 • Hoe zit het precies met die vrijstelling van energiebelasting voor Zonneroos-deelnemers?

  Per 1 januari 2016 hebben leden van coöperaties en Verenigingen van Eigenaren recht op volledige vrijstelling van energiebelasting op hun gezamenlijk opgewekte hernieuwbare energie. Deze regeling geldt voor kleinverbruikers die samen eigenaar zijn van een productie-installatie en die in een zogenaamde postcoderoos rondom deze productie-installatie wonen of gevestigd zijn. De vrijstelling van energiebelasting wordt toegepast op de persoonlijke energierekening van de deelnemers, tot het eigen verbruik (maximaal 10.000 kWh per jaar). De vrijstelling is voor 15 jaar gegarandeerd. Voor fase 2 van het zonneroosproject resteert nog een vrijstellingsperiode van 14 jaar.

 • Op mijn huidige energierekening staan netwerkkosten voor Enexis. Blijven deze?

  Ja, hieraan verandert niets.

 • Ik loop tegen de 70. Wat gebeurt er wanneer ik binnen de looptijd van het project kom te overlijden?

  De zonparticipaties zijn uw eigendom. Wanneer u komt te overlijden, behoren ze toe aan uw erfgenamen. Als zij het gebruik ervan niet kunnen of willen voortzetten, kunnen uw erfgenamen de zonparticipaties overdragen aan een andere deelnemer of een kandidaat op de wachtlijst van Deventer Energie.

 • Wat doe ik als ik al bij Pure Energie zit?

  Was u al eerder overgestapt naar Pure Energie? Dan is er geen probleem. Bij de definitieve intekening voor uw participaties meldt u dit. U profiteert van alle voordelen.

 • Wat als mijn huidige energiecontract nog lang niet is afgelopen?

  Controleer eerst of uw huidige leverancier bereid is uw recht op belastingvrijstelling voor Zonneroos-energie via uw jaarfactuur te verrekenen. Is dit het geval dan kunt u deelnemen aan de Zonneroos, en eventueel later overstappen naar Pure Energie.
  Als uw huidige leverancier uw recht op belastingvrijstelling niet honoreert, dan kunt u uw huidige energiecontract tussentijds opzeggen. Dat kan altijd, al is het gebruikelijk dat energieleveranciers bij tussentijds opzeggen een boete in rekening brengen (niet elke leverancier doet dit!).
  Het is aan u zelf om te bepalen of u bereid bent de boete te betalen, bijvoorbeeld omdat u deze snel terugverdient door lagere tarieven van Pure Energie of omdat deelnemen in de Zonneroos zo aantrekkelijk is. Voor uw overstap hebt u de tijd tot het moment dat de Zonneroos stroom gaat leveren.

 • Moet ik overstappen voor elektriciteit én gas?

  In principe is het voldoende om alleen voor elektriciteit over te stappen naar Pure Energie. Stapt u echter ook voor gas over dan profiteert u van een hogere korting op de contributie van Deventer Energie.

 • Moet ik van mijn huidige energieleverancier overstappen naar Raedthuys Pure Energie?

  Nee, dat hoeft niet. Een voorwaarde is wel dat uw huidige energieleverancier meewerkt aan het verrekenen van uw recht op vrijstelling van de energiebelasting. Het is verstandig dit vooraf te controleren. Deventer Energie kan u hierbij assisteren.
  NB: Het extra voordeel van een verlaagd leveringstarief geniet u alleen als u wél overstapt naar Raedthuys-Pure Energie.

 • Hoe verdien ik de Zonparticipaties terug?

  Als Zonneroos-deelnemer hebt u recht op vrijstelling van energiebelasting, voor het aantal kWh-en dat overeenkomt met uw aandeel in de Zonneroos-productie. Deze vrijstelling geldt gedurende 14 jaar, als u deelneemt vanaf het begin. Als u later instapt, dan geldt de vrijstelling voor de rest van de 14 jaar. Momenteel (2017) betaalt u 10,13 cent/kWh energiebelasting excl. BTW, dus 12,26 cent/kWh incl. BTW. Dit getal gaat naar 0 cent/kWh voor de Zonneroos-energie.

   

  U genieteen bijkomend voordeel als u klant bent van onze partner Raedthuys-Pure Energie, omdat deze leverancier de Zonneroos-energie aan u doorlevert  tegen een verlaagd leveringstarief.  De korting is 0,5 cent/kWh (exclusief BTW.

  Bij elkaar opgeteld  is uw voordeel dus bijna 13 cent/kWh, ofwel ongeveer 32 euro per participatie per jaar. Zo verdient u jaarlijks een stukje van uw zonparticipatie(s) terug. 

   

 • Waarom is er gekozen voor Raedthuys Pure Energie?

  Deventer Energie werkt al langer samen met Raedthuys-Pure Energie, onder andere in ons gezamenlijke Windpark Kloosterlanden. Pure Energie levert aan haar klanten 100 % Nederlandse groene stroom (wind- en zonne-energie), en gas waarvan de CO2-uitstoot volledig wordt gecompenseerd.

 • Wanneer heb ik mijn investering in zonparticipaties terugverdiend?

   

  De Zonparticipaties verdienen zich terug in ongeveer 9 jaar. Dit is vooral afhankelijk van het tarief van de energiebelasting. Als dit tarief stijgt, verdient u ze sneller terug; als het tarief daalt, duurt het langer. Het zonneroosproject 2de fase heeft een looptijd van 14 jaar.

   

 • Hoe wordt de door mijn panelen opgewekte stroom verrekend?

  Dit gebeurt achteraf, na elk productiejaar van de Zonneroos. Deventer Energie geeft aan uw energieleverancier door hoe groot uw aandeel is in de Zonneroosproductie van dat jaar, dus voor hoeveel kWh-en u recht hebt op belastingvrijstelling (plus – bij Raedthuys-Pure Energie – de extra korting).

  Gedurende het jaar heeft u zoals altijd de maandelijkse voorschotnota van uw energieleverancier betaald, en op enig moment de jaarrekening ontvangen. Als u bent overgestapt naar Raedthuys Pure Energie verandert hier niets aan, maar wordt vervolgens de te veel betaalde energiebelasting en BTW teruggestort, evenals de extra korting: u ontvangt een creditfactuur die wordt uitbetaald.

  NB: Andere energieleveranciers kunnen uw belastingvrijstelling op andere wijze met u verrekenen, bijvoorbeeld via de eerstvolgende jaarafrekening

 • Hoeveel stroom produceert 1 zonparticipatie?

  Eén zonparticipatie (paneel) levert gemiddeld over alle jaren ongeveer 250 kWh per jaar. De precieze opbrengst wordt aan het einde van elk productiejaar bepaald.

 • Wat zijn de voordelen van meedoen met de Zonneroos?

  Minder CO2-uitstoot als gevolg van uw energieverbruik, vrijstelling van energiebelasting en – als u uw energie, via de coöperatie, geleverd krijgt door Raedthuys-Pure Energie (optioneel) – een lager leveringstarief.

 • Ik woon niet in het postcodegebied. Kan ik wel meedoen?

  Nee, dat kan helaas niet. U kunt alleen meedoen als u woont (of uw bedrijf hebt) op een adres met één van de volgende postcodes: 7411, 7416, 7417, 7418, 7419, 7421, 7422, 7423, 7428 of 7214 (het maakt niet uit welke postcodeletters er achter staan). Dit is zo in de wet energiebelasting vastgelegd.

   

 • Ik heb een bedrijf aan huis. Kan ik meedoen?

  Ja, dat kan. U kunt als bewoner meedoen als uw contract voor stroomlevering op uw eigen naam staat. U kunt meedoen als bedrijf als uw stroomleveringscontract op naam staat van uw bedrijf.

 • Ik huur een woning. Kan ik dan ook meedoen?

  Jazeker, tenzij u inclusief energiekosten huurt. U moet dus zelfstandig afnemer zijn van stroom.

 • Als de Zonneroos volgeboekt is, en ik wil toch mee doen. Kan dat?

  Als de Zonneroos volgeboekt is, meldt u zich dan toch aan via het inschrijfformulier. Wij houden een wachtlijst bij en als er deelnemers afhaken, geven we u bericht. Dan kunt u alsnog meedoen.

 • Ik wil meedoen met in het Zonneroos Project. Wat moet ik doen?

  U schrijft in voor één of meer zonnepanelen. Dat kan via het inschrijfformulier op de website.

 • Duidelijke bijdrage zonne-energie Deventer

  De Zonneroos levert een duidelijke bijdrage aan de productie van lokale, duurzame energie en de vermindering van CO2-uitstoot in Deventer. De 1000 zonnepanelen hebben uiteindelijk een opbrengst van circa 250.000 kWh per jaar en besparen daarmee elk jaar ongeveer 125.000 kg CO2-emissie. Met alleen dit project groeit het aantal zonnepanelen in Deventer met drie procent.
  Deventer Energie voert dit zonne-energieproject uit in samenwerking met onder meer Sallcon, die het dak voor dit doel gratis beschikbaar heeft gesteld.

 • Nieuwe coöperatieve zonnedaken in Deventer

  Het is de ambitie van Deventer Energie om in de komende jaren nog meer Zonneroosprojecten in de gemeente Deventer te ontwikkelen. Er zijn veel mogelijkheden. Op bedrijventerreinen in Deventer zijn veel panden met platte daken, die erg geschikt zijn voor de plaatsing van zonnepanelen. Wilt u van uw dak een zonnedak maken? Wij bespreken graag met u de mogelijkheden.

  Ook een dak beschikbaar? Vertel het ons.

Deel dit via:

divider

Samen maken we Deventer klimaatneutraal. Doe mee!

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.