header kl

Samen maken we Deventer duurzaam

Het nieuwe jaar 2020 is begonnen met een goede windmaand. De maandproductie van januari was 8% boven de verwachting. Een mooi begin om de, zoals in het Energieakkoord vastgesteld, 6.000 MW aan windenergie op land in 2020 te realiseren. In het Klimaatakkoord is de doelstelling opgenomen om in 2030 tenminste 35 TWh duurzame elektriciteit op land (wind én zon) te produceren. De provincies verzorgen elk een aandeel om in 2020 een totaal van 6.000 MW aan windenergie te realiseren.

Waarom windenergie op land

Deze afspraken over windenergie op land zijn nodig om de Nederlandse doelstellingen voor de groei in duurzame energie en vermindering van de CO2-uitstoot te halen. Het is een betrouwbare en efficiënte bron van duurzame energie die nu al volop beschikbaar is. De techniek voor wind op land is voldoende ontwikkeld om windenergie op grote schaal toe te passen. Het is ook een van de goedkoopste manieren om duurzame energie op te wekken (zie ook de recentste kostenschatting van PBL).

Bovendien leveren windmolens lokaal werkgelegenheid en inkomsten op.

  • Projectontwikkelaars werken vaak met (bouw-)ondernemingen in de regio. Zij leggen bijvoorbeeld funderingen, wegen, kabels en leidingen voor de windparken aan.
  • Omwonenden kunnen via bijvoorbeeld een coöperatie meedelen in de opbrengst van een windmolenpark.

In het Klimaatakkoord staat het streven dat in de komende jaren 50% van de wind- of zonneparken eigendom is van de lokale omgeving. Denk bijvoorbeeld aan burgers en bedrijven.

Lees hier meer over windenergie op land

Heb jij ook een duurzaam hart?

Versterk dan onze stem en word lid van
de Deventer Energie Coöperatie.

Word nu lid!

Meld je aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming en energiebesparing en meld u hier aan voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief.