INGEVULD: Profiel coördinator Energiecoaches Deventer en Bathmen

Deventer Energie zoekt op korte termijn een coördinator Energiecoaches voor 2 dagen per week die zich richt op de coördinatie van het werk van de energiecoaches en relaties onderhoudt in dat kader met de gemeente Deventer, andere energiecoöperaties (met name Noaber Energie en de coöperaties in de stedendriehoek) en relevante partijen binnen de gemeente Deventer, zoals woningbouwcoöperaties, het Duurzaamheidscentrum, de Ulebelt, duurzaamheidsteams in de wijken en het Duurzaam Bouwloket.

Samen met onze partnerorganisatie Noaber Energie zetten wij ruim 20 vrijwilligers in om de inwoners van Deventer van tips en advies te voorzien op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

De gemeente Deventer begrijpt dat daarvoor een fors beroep op onze vrijwilligersorganisatie wordt gedaan en heeft een subsidie toegezegd voor het aannemen van een coördinator. De subsidie eindigt in principe per juli 2025, waarbij aan het eind van het kalenderjaar een besluit wordt genomen om door te gaan of te stoppen, afhankelijk van de ontwikkelingen.

De coördinator zal primair en op basis van de subsidie van de gemeente worden ingezet op taken die gerelateerd zijn aan de taken van de energiecoaches en met hen werken aan continue kwaliteitsverbetering. Het wordt aangemoedigd dat de coördinator andere projecten initieert voor Deventer Energie waarbij vrijwilligers of energiecoaches een rol kunnen spelen in de uitvoering. Voorwaarde voor deze laatste taken is dat er hiervoor financieringsbronnen worden gevonden en vrijwilligers of energiecoaches bereid gevonden worden om de projecten indien nodig te ondersteunen in de uitvoering.

De coördinator legt verantwoording af aan het bestuur van Deventer Energie, in casu het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de activiteiten van de energiecoaches.

Wij zoeken iemand

 • met een energieke persoonlijkheid die in staat is mensen (leden, geïnteresseerden, vrijwilligers) te motiveren en te stimuleren;
 • met organisatorische ervaring als (project)manager en ervaring met het omzetten van ideeën en wensen in succesvolle acties en projecten;
 • die in staat is zelf zijn of haar werkzaamheden te organiseren;
 • met ervaring met het werken met vrijwilligers en in staat is om samen met hen de kwaliteit van de dienstverlening te vergroten;
 • die in staat is om een netwerk te onderhouden en uit te breiden en de Deventer Energiecoaches op de kaart te zetten bij de Deventer inwoners en andere partijen die bij de energietransitie betrokken zijn;
 • met affiniteit voor de energietransitie en een brede inhoudelijk kennis hiervan;
 • die een goede basiskennis van de technische aspecten van verduurzaming heeft en de vertaling kan maken van de gemeentelijke transitie-opgaven naar initiatieven voor en met onze leden, energiecoaches en vrijwilligers;
 • de verbinding onderhoudt tussen het bestuur van DEC en de energiecoaches.

Taken

 • Activiteiten initiëren die passen binnen de doelstellingen van de taken van de energiecoaches zoals:
 • Verbeteren van de klantreis, mede op basis van de VNG handreiking;
 • werven en zorgdragen voor het opleiden van nieuwe coaches;
 • maken van plannen met de energiecoaches voor hun inzet;
 • het zorgdragen voor een goede registratie van de inzet van de coaches in gesprekken en hun andere activiteiten;
 • organiseren en voorzitten van de maandelijkse bijeenkomsten van de energiecoaches en (ondersteunen van het) organiseren van de inhoudelijke onderwerpen;
 • voeren van voortgangsgesprekken met de energiecoaches en in algemene zin het werken aan de kwaliteit van het werk van de energiecoaches (zoals gespreksvoering, inhoudelijke kennis, verslaglegging).
 • Meewerken aan de communicatie- en marketingactiviteiten zoals publicaties, het versterken van de bekendheid van de activiteiten van de energiecoaches en daarmee ook het werven van klanten voor de energiecoaches. Dat kan ook betekenen het meewerken aan activiteiten in de wijken waarbij het werk van de energiecoaches wordt uitgedragen en aandacht voor energiebesparing en de energietransitie wordt gevraagd.
 • Het uitwerken van het jaarplan en daar op sturen en het maken van voortgangs- en eindrapportages ten behoeve van het DEC bestuur en de gemeente.
 • de verbinding leggen met gerelateerde projecten (zoals energieconcierges, energiefixers).
 • Het voorbereiden van de offerte(s) voor 2025;

Wat wij verder bieden

Een parttime ZZP-contract tot eind 2024 en maximaal 1 keer een verlenging van 1 jaar.

De ‘kantoordag’ is maandag en de overige dagen kunnen vanuit huis gewerkt worden (een ander werkpatroon kan overlegd worden).

Informatie en reactie

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met René Korenromp, bestuurslid DEC, via telefoonnummer 06-19 000 105 (werkdagen tussen 19u en 21u).

We zien een schriftelijke reactie met korte motivatie en CV graag uiterlijk 23 april 2024 tegemoet via rkorenromp@deventerenergie.nl.

Procedure

Indien zich een geschikte kandidaat meldt kan de vacature eerder worden gesloten. We streven ernaar in april een keuze te maken voor een kandidaat en per 15 mei te starten.

Het eerste gesprek wordt gevoerd met een afvaardiging vanuit het bestuur en de energiecoaches.

To top