Privacy verklaring

Privacy verklaring

Bij Deventer Energie Coöperatie vinden we het belangrijk om uw privacy te beschermen. Indien u op regelmatige basis updates wilt ontvangen over nieuwe projecten via onze nieuwsbrief, lid wilt worden van de coöperatie, mee wilt investeren in projecten of stroom af wilt nemen, is het noodzakelijk om een aantal gegevens van u te registreren. Hier informeren wij u wat wij registreren en hoe wij met de door u verstrekte gegevens omgaan.

Als u onze website bezoekt

Wanneer u onze website www.deventerenergie.nl bezoekt, houdt Google Analytics uw bezoek anoniem bij. Zo kunnen wij bijhouden hoeveel personen de website hebben bezocht en ook wat het gebruik is geweest. Tegelijkertijd blijft uw privacy gewaarborgd. U communiceert met de server via een beveiligde SSL-verbinding.

U kunt www.deventerenergie.nl bezoeken zonder verdere gegevens aan ons te verstrekken. Onze website maakt geen gebruik van cookies (met uitzondering van de rekenmodule van Pure Energie. In dat geval wordt u doorgeleid naar de website van Pure Energie).

Als u reageert, bijvoorbeeld op onze berichten via sociale media

Soms delen wij foto’s en berichten via Facebook of Twitter. Reacties verwerken wij volgens de bijbehorende privacyverklaring. Als u ons een email stuurt, bewaren wij uw bericht maximaal 5 jaar.

Als u onze nieuwsbrief ontvangt

Gemiddeld versturen wij eens per maand per mail een nieuwsbrief met informatie over projecten, activiteiten en recente ontwikkelingen. Wanneer u zichzelf inschrijft voor de nieuwsbrief kunt u zich afmelden met de ‘Uitschrijven’ link onderaan iedere mail. Wanneer u zich uitschrijft, worden uw gegevens permanent verwijderd.
Als u lid bent van de Deventer Energie Coöperatie U.A. ontvangt u de nieuwsbrief automatisch. Als u de nieuwsbrief niet (langer) wenst te ontvangen, is een reactie via het contactformulier voldoende.

Als u lid bent van Deventer Energie Coöperatie U.A.

Als u zich aanmeldt als lid van Deventer Energie Coöperatie leggen wij de volgende persoonsgegevens vast: naam, eventueel bedrijfsnaam, adres, mailadres en telefoonnummer. Ook verzoeken wij u uw geboortedatum op te geven om vast te kunnen stellen of u meerderjarig bent.

U kunt aangeven of u akkoord gaat met automatische incasso van de jaarlijkse contributie. Zo ja, dan vragen wij uw toestemming en uw bankrekeningnummer (IBAN).
Per mail kunt u zich als lid afmelden. Na het beëindigen van het lidmaatschep verwijderen wij na één jaar al uw gegevens uit onze administratie.

Als u via Deventer Energie Coöperatie U.A. participeert in projecten

Wanneer u één of meerdere leningen verstrekt aan de Deventer Energie Coöperatie, noteren wij uw bankrekeningnummer om bijvoorbeeld de rente te kunnen uitkeren.

Als u – via de Deventer Energie Coöperatie – stroom afneemt bij Pure Energie

Wanneer u aangeeft dat u een energiecontract wilt afsluiten bij Pure Energie, leggen wij uw klantnummer bij Pure Energie en uw adresgegevens vast.
Mocht u via onze site willen overstappen naar stroom en/of gas van Pure Energie, dan komt u via de berekeningsmodule op de website van Pure Energie terecht. Hier leest u hoe Pure Energie met uw gegevens omgaat.

Het delen van gegevens

We houden uw gegevens graag zoveel mogelijk binnenshuis – onder ons toezicht op webservers binnen de EU. Soms zijn wij genoodzaakt om gegevens te delen met derden in verband met veiligheid of het kunnen leveren van diensten. In dat geval maken wij vooraf afspraken via verwerkersovereenkomsten over hoe zij omgaan met uw persoonlijke gegevens.

Wij delen nooit meer gegevens dan nodig is om een dienst te leveren. Wij delen gegevens altijd in lijn met de Europese regelgeving, volgens een verwerkingsovereenkomst en natuurlijk wanneer hiervoor een wettelijke verplichting geldt.

Het zijn en blijven uw gegevens

De gegevens die u aan ons verstrekt heeft, staan opgeslagen in onze database en uw e-mailadres staan in ons mailingprogramma. Wij bewaren uw gegevens tot u ons laat weten dat wij ze moeten verwijderen. U kunt altijd contact met ons opnemen als u wilt weten welke gegevens wij van u bewaren of als u uw gegevens wilt wijzigen of permanent wilt laten verwijderen.

Indien u vragen, opmerkingen of klachten hebt ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u altijd een brief sturen naar het onderstaande postadres. Wij reageren hierop zo snel mogelijk.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u er met ons niet uit komt.

Deventer Energie Coöperatie U.A.
Grote Kerkhof 1
7411 KT Deventer
Tel. 0570 – 572 217

To top