INGEVULD: Profiel projectleider Deventer Helpt en Deventer Isoleert

Deventer Energie zoekt op korte termijn een coördinator voor de projecten Deventer Helpt en Deventer Isoleert voor 6 uur per week die zich richt op de coördinatie van het werk van de energiecoaches binnen deze projecten en relaties onderhoudt in dat kader met de gemeente Deventer.

Deventer Helpt is een programma van de gemeente Deventer dat zich richt op de ondersteuning van mensen met een kleinere beurs om energiebesparende maatregelen te kunnen nemen. De regeling is recent verruimd ten aanzien van de inkomenstoets en de waarde van de woning. Vanaf 1 januari 2024 is de Regeling Deventer Isoleert erbij gekomen. Een subsidieregeling, die aan deze doelgroep, maar ook aan meer mensen kan worden toegewezen, waardoor een ruimere financiële ondersteuning kan worden geboden.

Vanuit Deventer Energie werken vier energiecoaches mee aan dit project in het zogeheten Eropaf team, een team dat letterlijk op de doelgroep afgaat en zichtbaar is in de wijken.

Het project loopt tot eind 2024.

Taken van de projectleider

  • Deelname aan het coördinatie-overleg bestaande uit projectleider DEC, projectleider gemeente en teamleider Geldfit.
  • Organiseren van de opleiding van het Er-op-af-team, dat bestaat uit vier energiecoaches en twee budgetdeskundigen van Geldfit,
  • Dagelijkse aansturing van het Er-op-af-team en ondersteuning van de betrokken coaches.
  • Samen met de gemeentelijke projectleider en teamleider Geldfit zorgen voor werkplanning voor het Er-op-af-team.
  • Samen met de overige leden van het coördinatie-overleg rapporteren aan de stuurgroep voor dit project.
  • Zorgdragen voor administratie van de afgelegde bezoeken.
  • Een gedeelte van de aanvragen zal bestaan uit complexere gevallen. Hiervoor worden energiecoaches ingezet die hiervoor speciaal worden opgeleid. Zij gaan alle “bijzondere/ moeilijke gevallen” begeleiden bij het isoleren van hun woning/ aanvragen subsidies leningen. Zij gaan ook vertrouwen wekken, achter de voordeur komen/ samenwerken met inkomensondersteuning, Geldfit en werk&inkomen (bijzondere bijstand).

Wij zoeken iemand

  • met een energieke persoonlijkheid die in staat is mensen (leden, geïnteresseerden, vrijwilligers) te motiveren en te stimuleren;
  • met ervaring met het werken met vrijwilligers en in staat is om samen met hen de kwaliteit van de dienstverlening te borgen en te vergroten;
  • de verbinding onderhoudt tussen het bestuur van DEC en de energiecoaches.

De voorkeur gaat uit naar een projectleider die ook als coördinator inzetbaar is voor de energiecoaches.

Wat wij verder bieden

Een parttime ZZP-contract tot eind 2024 voor 6 uur per week.

De ‘kantoordag’ is maandag en de overige dagen kunnen vanuit huis gewerkt worden (een ander werkpatroon kan overlegd worden).

Informatie en reactie

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met René Korenromp, bestuurslid DEC, via telefoonnummer 06-19 000 105 (werkdagen tussen 19u en 21u).

We zien een schriftelijke reactie met korte motivatie en CV graag uiterlijk 23 april 2024 tegemoet via rkorenromp@deventerenergie.nl.

Procedure

Indien zich een geschikte kandidaat meldt kan de vacature eerder worden gesloten. We streven ernaar in april een keuze te maken voor een kandidaat en per 15 mei te starten.

Het eerste gesprek wordt gevoerd met een afvaardiging vanuit het bestuur en de energiecoaches.

To top