Deventer Energie Coöperatie

De Deventer Energie Coöperatie is een initiatief van burgers en bedrijven in Deventer die zich inzetten voor de bevordering van duurzame energie en de overgang naar een energieneutrale samenleving. De coöperatie streeft ernaar om de lokale energieproductie te verhogen, de energie-efficiëntie te verbeteren en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Om deze doelen te bereiken, voert de Deventer Energie Coöperatie verschillende activiteiten uit, waaronder:

  1. Het stimuleren van de productie van duurzame energie: DEC richt zich op het ontwikkelen van nieuwe projecten voor duurzame energieproductie, zoals zonnepanelen en windturbines. De coöperatie werkt samen met bedrijven en particulieren om deze projecten te realiseren.
  2. Het bevorderen van energiebesparing: de Deventer Energie Coöperatie wil mensen stimuleren om minder energie te verbruiken. Dit kan door middel van energiebesparende maatregelen, zoals isolatie en het gebruik van zuinige apparaten. De coöperatie werkt met een groep van ongeveer 20 vrijwilligers, de Energiecoaches, die inwoners van Deventer hierover informatie geven en helpen zelf in actie te komen.
  3. Het creëren van bewustzijn: DEC wil mensen bewust maken van het belang van duurzame energie en energiebesparing. De coöperatie organiseert verschillende evenementen en bijeenkomsten waarbij deze onderwerpen centraal staan.
  4. Het investeren in duurzame energieprojecten: DEC biedt haar leden de mogelijkheid om financieel deel te nemen in duurzame energieprojecten. Hierdoor kunnen de leden profiteren van de opbrengsten van deze projecten en tegelijkertijd bijdragen aan een duurzame toekomst.

Al met al is de Deventer Energie Coöperatie een actieve en betrokken organisatie die zich inzet voor de ontwikkeling van duurzame energie in Deventer en omgeving.

Bekijk alle diensten die vallen onder de Deventer Energie Coöperatie

Bekijk alle projecten die vallen onder de Deventer Energie Coöperatie

To top