Bureau en Administratie

Deventer Energie is een coöperatie, die bestaat uit een bestuur, leden, werkgroepen en een bureau. Begin 2023 heeft Deventer Energie ca. 400 leden, waarvan ongeveer 140 leden participeren in duurzame energie projecten.

Bestuur

Het bestuur van Deventer Energie bestaat uit:

  • Siep Littooij, voorzitter
  • Vacature, secretaris
  • Laura Pool, penningmeester
  • Caren Kraaij, penningmeester projecten
  • Knillis van der Burg, portefeuille zonne-energie
  • Aldert van Buuren, marketing en communicatie
  • Jos Pierey, portefeuille windenergie
  • René Korenromp, coördinator energiecoaches

Leden

De leden van Deventer Energie hebben een belangrijke rol binnen de coöperatie. Zij zijn de ambassadeurs van Deventer Energie en dat is voor het bestaan van Deventer Energie van groot belang. Tenminste tweemaal per jaar is er een algemene ledenvergadering (ALV). Alleen de ALV is bevoegd te besluiten over nieuwe projecten, en over de jaarlijkse begroting en jaarrekening.

Bureau Deventer Energie

Deventer Energie beschikt over een bureau-organisatie, gevestigd in het Duurzaamheidscentrum aan het Grote Kerkhof in de stadsetalage van het Deventer stadhuis. Enkele part-time medewerkers en vrijwilligers zetten zich bijna dagelijks in voor Deventer Energie. Het bureau is elke maandag open en op de overige werkdagen ook telefonisch bereikbaar voor informatie en het maken van afspraken.

Werkgroepen en vrijwilligers

Een coöperatie als Deventer Energie steunt in belangrijke mate op de inzet van vrijwilligers. Dat zijn leden die hun tijd inzetten voor het gemeenschappelijke doel. Het bestuur van Deventer Energie bestaat uit vrijwilligers en daarnaast zijn er ook vaak werkgroepen en projectgroepen actief, vaak een aantal bestuurders, aangevuld met andere vrijwilligers.  moment zijn er drie werkgroepen actief: het e-team met onze energiecoaches, de werkgroep Zonnedaken DEC en de werkgroep VoorbereidenWindpark A1.

Voor tijdelijke werkzaamheden zetten we soms een projectgroep op. Ook hebben we individuele vrijwilligers die diverse klussen oppakken. Meer vrijwilligers zijn altijd welkom!

To top