ALV presentatie 4 juni j.l.

Op 4 juni vond de Algemene Ledenvergadering plaats van de Deventer Energie Coöperatie bij De Punt aan de Scheepvaartstraat in Deventer.

Tijdens de vergadering bracht het bestuur de leden op de hoogte van de stand van zaken in de verschillende projecten en werd er vooruit geblikt, waarbij uitgebreid werd stilgestaan bij het initiatief voor de nieuwe windmolens, waar DEC bij is betrokken. Ook werden de leden op de hoogte gesteld van de zonnedakenprojecten en de inzet van de energiecoaches.

Na de pauze was het woord aan Jurgen Schoorlemmer van de gemeente Deventer die de aanwezigen meenam in de wereld achter de energietransitie: de netcongestie en alles wat daar mee samenhangt. De presentatie van Jurgen treft u hier aan.

Wilt u actief bijdragen aan projecten die ons helpt om Deventer duurzamer te maken? Meld u aan als lid van een van de werkgroepen of als bestuurslid. We kunnen uw hulp gebruiken.

To top