Profiel bureaumanager Energieloket Deventer en Bathmen

Deventer Energie zoekt op korte termijn een bureaumanager voor minimaal 2 dagen per week die zich richt op de coördinatie van het energieloket en de energiecoaches, bijdraagt aan het versterken van het energieloket en relaties onderhoudt in dat kader met de gemeente Deventer.

De gemeente Deventer heeft de afgelopen jaren een belangrijk deel van de taken die bij een energieloket horen uitbesteed aan Deventer Energie. Samen met onze partnerorganisatie Noaber Energie zetten wij ruim 20 vrijwilligers in om de inwoners van Deventer van tips en advies te voorzien op het gebied van duurzame energie en energiebesparing.

De gemeente Deventer begrijpt dat daarvoor een fors beroep op onze vrijwilligersorganisatie wordt gedaan en heeft een subsidie toegezegd voor het aannemen van een bureaumanager. De subsidie is voor drie jaar toegekend, waarbij elk jaar een besluit wordt genomen om door te gaan of te stoppen, afhankelijk van de ontwikkelingen.

De bureaumanager zal primair en op basis van de subsidie van de gemeente worden ingezet op taken die gerelateerd zijn aan de taken voor het energieloket. Daarnaast is mogelijk dat inzet gevraagd wordt op specifieke projecten. Het wordt aangemoedigd dat de bureaumanager andere projecten initieert voor Deventer Energie. Voorwaarde voor deze laatste taken is dat er hiervoor andere financieringsbronnen zijn cq worden gevonden.

De bureaumanager legt verantwoording af aan het bestuur van Deventer Energie, in casu het bestuurslid dat verantwoordelijk is voor de activiteiten van het Energieloket/de energiecoaches. 

Wij zoeken iemand

 • met een energieke persoonlijkheid die in staat is mensen (leden, geïnteresseerden, vrijwilligers) te motiveren en te stimuleren;
 • met ervaring met het werken met vrijwilligers;
 • die in staat is om een goed netwerk te onderhouden, uit te breiden en de Deventer Energiecoaches op de kaart te zetten bij de Deventer   inwoners en partijen die bij de energietransitie betrokken zijn;
 • met een brede inhoudelijk kennis van zaken, minimaal HBO denk/werkniveau;
 • die zowel goede basiskennis van de technische aspecten van verduurzaming heeft, maar ook de vertaling van de transitie-opgaven naar onze inwoners en de impact op leefomgeving;
 • met organisatorische ervaring als (project)manager en ervaring met het omzetten van ideeën en wensen in succesvolle acties en projecten; een zelfstarter.

Taken 

 • Activiteiten initiëren die passen binnen de doelstellingen van het energieloket zoals:
  – Verbeteren van de zichtbaarheid en bekendheid
  – Verbeteren van de klantreis
  – Versterken van de relaties met bedrijven die diensten aanbieden
  – Werven en opleiden nieuwe coaches.
 • Opstarten van gerelateerde projecten (zoals energieconcierges, energiefixers, samenwerking met woningbouwverenigingen)
 • Relatiebeheer, met name ten aanzien van de Gemeente Deventer, Duurzaamheidscentrum, Deventer Energie en Noaber Energie v.w.b. de energiecoaches en het energieloket.
 • Het bestuur ondersteunen bij samenwerking met andere energie coöperaties en energieloketten om meer kwaliteit en efficiëntie te bereiken;
 • Voorstellen doen voor verbetering processen, zoals aansturing ICT-dienstverlener, marketing en communicatieactiviteiten;
 • Meewerken aan de communicatie- en marketingactiviteiten zoals (activiteiten voor) publicaties, het versterken van de bekendheid van de activiteiten van het Energieloket en daarmee ook het werven van klanten voor de energiecoaches. Dat kan ook betekenen het meewerken aan activiteiten in de wijken waarbij het werk van de energiecoaches wordt uitgedragen en aandacht voor energiebesparing en de energietransitie wordt gevraagd.

Wat wij verder bieden
Een part-time ZZP-contract tot eind 2023 en maximaal 2 keer een verlenging van 1 jaar.

De ‘kantoordag’ is maandag en de overige dagen kunnen vanuit huis gewerkt worden (een ander werkpatroon kan overlegd worden).

Informatie en reactie
Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met René Korenromp, bestuurslid via telefoonnummer 06-19 000 105 (werkdagen tussen 19u en 21u).

We zien een schriftelijke reactie met korte motivatie en CV graag uiterlijk 15 juni 2023 tegemoet via rkorenromp@deventerenergie.nl. We streven ernaar in juni een keuze te maken voor een kandidaat en per 1 juli te starten. Gesprekken met kandidaten vinden plaats in de tweede helft van juni.

To top