Wind project A1

De gemeente Deventer heeft de ambitie om veel meer duurzame energie op te wekken. Daar werkt DEC graag aan mee. Dat kan met zon, maar het merendeel zal met wind opgewekt moeten worden. Er moeten voor 2030 zo’n 6 tot 8 windmolens bij komen.

De provincie en de gemeente hebben de strook langs de A1, van de IJssel tot Holten aangewezen voor deze nieuwe windmolens. Wij vinden dat een begrijpelijke keuze, het maakt ook duidelijk waar de molens níét zullen komen. Voor het eind van 2023 moeten de locaties definitief zijn aangewezen. Wij vinden dat ook een taak van de overheid: zij moet bepalen waar de molens kunnen komen.

DEC wil naast de twee bestaande molens nog meer windmolens realiseren. Daarbij werken we samen met andere coöperaties uit de regio. Wij kunnen zo zorgen dat 50% van de eigendom lokaal blijft. Daarnaast werken we ook samen met marktpartijen, die de andere 50% voor hun rekening nemen. We staan klaar om te beginnen.

Zodra de gemeente of provincie in 2023 een besluit over de locaties heeft genomen komen we samen met onze partners met concretere voornemens naar buiten.

To top