Vacature Werkgroeplid Zonnedaken DEC

Zonnedaken Deventer Energie Coöperatie zoekt versterking voor de werkgroep! 

Ben jij geïnteresseerd in de energietransitie en wil je bijdragen aan meer collectieve zonne-energie in onze gemeente? Dan zijn we op zoek naar jou!

Wie zijn wij?

Zonnedaken Deventer Energie Coöperatie is opgericht door de Deventer Energie Coöperatie met als doel om meer zonne-energie in de gemeente Deventer te realiseren. Centraal staat dat we zoveel mogelijk Deventenaren de mogelijkheid willen bieden om te investeren en te profiteren van de projecten. Inmiddels zijn er al vier projecten gerealiseerd.

Het voorbereiden en ontwikkelen van de projecten wordt verzorgd door de vrijwilligers van de werkgroep Zonnedaken. Samen met een ingehuurde projectleider en een leverancier van zonne-energiesystemen worden geschikt bevonden daken voorzien van zonnepanelen om zo duurzame stroom aan het lokale net te kunnen leveren. 

Wie zoeken wij?
Wij zoeken een betrokken inwoner uit onze gemeente die zich wil inzetten voor de verdere ontwikkeling en professionalisering van de coöperatie. We zoeken iemand die enthousiast wordt om meer duurzame energie mogelijk te maken in onze gemeente. Er liggen momenteel meerdere taken die jij als nieuw lid van werkgroep op kan pakken:  

Ledencommunicatie   
Dankzij onze leden/deelnemers kunnen we zonne-installaties realiseren. Het is van belang om de leden tijdig te informeren over bestaande en nieuwe projecten. Je beheert de mailbox en bent het eerste aanspreekpunt voor onze leden en geïnteresseerde deelnemers.      

Acquisitie nieuwe deelnemers en daken
Om nieuwe projecten te kunnen ontwikkelen zijn we continue op zoek naar nieuwe deelnemers en potentiële daken. Hoe bereiken en enthousiasmeren we nieuwe deelnemers? Daarnaast probeer je met dak-eigenaren een overeenkomst te sluiten zodat we als coöperatie een nieuw zonnedak kunnen gaan realiseren.    

Stroomlevering                       
Naast het realiseren van zonne-installaties willen we het mogelijk maken dat de opgewekte groene stroom terug geleverd wordt aan de leden (investeerders). Om dit mogelijk te maken zal moeten worden uitgezocht wat de mogelijkheden hiervoor zijn. In overleg met de stroomleverancier (inkoper stroom) en op basis van de aanstaande Energiewet onderzoek je wat er mogelijk is op gebied van stroomlevering aan onze leden. 

Profiel
Je wilt bijdragen aan de energie-transitie in Deventer door middel van het realiseren en beheren van collectieve zonnestroom installaties. Je hebt een hands on mentaliteit en vindt het leuk samen te werken met de leden van de werkgroep. Een specifieke kennis of ervaring is niet nodig. Enthousiasme en doortastendheid wordt gewaardeerd.  

To top